Z činnosti Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace

27. 3. 2018
V úterý 27.3. navštívila Mendelovu univerzitu v Brně dvacetičlenná delegace ukrajinských studentů se zájmem o studium. Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace delegaci provedlo kampusem a po společném obědě ve studentské menze jim v ruském jazyce představilo naši univerzitu. 

Ukrajinští studenti a jejich doprovod z Českého centra v Kyjevě pak kladli otázky ke studiu a přijímacímu řízení přítomným zástupcům fakult a ICV.

Více aktualit

Všechny aktuality