Významný úspěch Poradenského centra VÚ ICV Mendelovy univerzity v Brně: Národní cena kariérového poradenství 2014

3. 10. 2014
Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly 18. září 2014 vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství, jejímž pořadatelem bylo Centrum Euroguidance.

Trojlístek brněnských vysokých škol (Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně) získal zvláštní uznání poroty za podporu spolupráce jednotlivých aktérů v oblasti kariérového poradenství při realizaci veletrhu Job Challenge.

Více aktualit

Všechny aktuality