Významný pokrok v rozvoji mezinárodní spolupráce MENDELU a UNSM-Tarapoto, Peru

4. 11. 2015
Dne 2. 11. 2015 proběhlo významné setkání pana rektora, prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., s rektorem Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, panem Dr. Anibalem Quinterosem Garcíou.

Dne 2. 11. 2015 proběhlo setkání pana rektora, prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., s rektorem Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, panem Dr. Anibalem Quinterosem Garcíou. Zahraniční univerzita se nachází v horní Amazonii a představuje velmi atraktivní destinaci, kam lze do budoucna smeřovat mobility studentů a akademických pracovníků, resp. realizovat výzkum a společné projekty.

Delegace s Peru se krom jiného sešla také s děkanem FRRMS MENDELU, panem prof. Dr. Ing. Liborem Gregou, proděkanem pro vědu a výzkum téže fakulty, panem prof. MVDr. Ivo Pavlíkem, CSc., a prof. Dr. Ing. Luďkem Hřivnou, reprezentantem Ústavu technologie potravin (AF MENDELU).

Během setkání rektorů došlo k podpisu rámcové a specifické smlouvy o spolupráci. Rámcově pak byly vymezeny tyto konkrétní kroky, které by měly být v následujících letech realizovány: 1) akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia ve španělštině na FRRMS MENDELU za podpory zahraničních lektorů, 2) vytvoření double-degree studijního programu Technologie potravin, 3) posílení mobilit studentů (zejm. doktorských studijních programů).

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=405)}

Více aktualit

Všechny aktuality