Výzkumný institut CEITEC bude pokračovat

20. 11. 2020
Čtyři brněnské vysoké školy a dva výzkumné ústavy, které před deseti lety stály u zrodu centra vědecké excelence „Středoevropský technologický institut CEITEC", se dohodly na jeho pokračování od 1. ledna 2021 i poté, co vyprší stávající smlouva o spolupráci z roku 2011 a její dodatek z roku 2015.

Smlouvu o spolupráci na dalším rozvoji centra CEITEC na základě jeho strategického plánu již podepsali rektoři Masarykovy univerzity (MU), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU), rektorka Mendelovy univerzity Brno (MENDELU) a ředitelé Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

„CEITEC je z našeho pohledu zavedená výzkumná značka, kterou jsme roky budovali. Také proto je důležité, že bude naše spolupráce pokračovat i v dalších letech,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová, podle které další rozvoj CEITEC nabízí všem zúčastněným partnerům spoustu synergie.

„Za prvních deset let své existence získalo vědecké centrum CEITEC uznání a respekt mezinárodní vědecké komunity. Do Brna přilákalo řadu úspěšných zahraničních vědců, kteří svým příchodem a následným působením významně přispěli k rozvoji vědeckého výkonu a internacionalizace nejen všech brněnských zapojených institucí, ale i celé české vědy. Díky fungujícímu systému sdílených laboratoří je CEITEC příkladem efektivního využívání výzkumné infrastruktury. Je také přínosem pro celý region, který se stal díky němu atraktivnější pro zahraniční i domácí investory, což se projevuje i ve vytváření nových pracovních příležitostí,“ řekl rektor MU Martin Bareš. Připomněl, že výjimečnost CEITEC spočívá v tom, že propojuje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v rozsahu, který nemá v Evropě obdoby.

CEITEC umožňuje více než tisíci vědců a vědkyň ze 45 zemí světa synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Výzkum, jehož cílem je zlepšovat kvalitu života i lidského zdraví, se odehrává v pavilonech, které byly pro tyto účely vybudovány v Univerzitním kampusu MU v Brně – Bohunicích a v kampusu VUT pod Palackého vrchem a vybaveny téměř 700 speciálními přístroji a unikátními zařízeními vybranými na základě konkrétních potřeb vědeckých týmů.

Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie. Ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se institutu daří plnit svůj cíl a být nedílnou součástí špičkových vědeckých sítí v daných oblastech. Aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi. 

Více aktualit

Všechny aktuality