Výzkumníci spojí výtvarné umění a přírodovědu

22. 1. 2020
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se podílí na unikátním projektu. Kolekce krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech doplněná o srovnání se současným stavem spojí výtvarné umění a přírodovědu. Pomocí starých map a floristických dat výzkumníci také doplní poznatky o postupné změně krajiny. Vznikne tak ojedinělý dokumentační materiál s cílem posílit cestovní ruch, včetně řady nových turistických cílů. Projekt financuje Technologická agentura České republiky a zastřešuje jej Ústav geoniky AV ČR, Ostrava. Kromě MENDELU se na něm dál podílí i Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

„Propojení umění a přírodovědy nese poutavý způsob prezentace pro veřejnost. Rovněž ale nabízí způsob, jak kriticky zhodnotit změny, které se v krajině odehrály. Přednost projektu spočívá i v plánu nabídnout všem zájemcům mobilní aplikaci k využití přímo na místech, které se staly místem inspirace krajinomalby či fotografií,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která projekt podpořila bezmála devíti a půl miliony korun z programu ÉTA.

Dokumentační výstupy a odborný komentář vynese exponáty z uzavřených prostor muzeí a galerií do terénu v roce 2022 a stane se nástrojem propagace jednotlivých obcí a regionů. Přenese dvojrozměrné obrazy a mapy do reálného, trojrozměrného světa.

Kolekci vědci vytvoří například ze sbírek místních a regionálních muzeí či obecních kronikářů. Fotograficky zdokumentují aktuální stav krajiny a chystají i terénní průzkumy. Příkladem je krajina kolem zříceny hradu Cornštejn na Znojemsku (na snímku). „Naše řešení je unikátní v přístupu přírodovědné interpretace umění, které poslouží jako dokumentační materiál, který má potenciál zaujmout širší okruh veřejnosti,“ Petr Halas z Ústavu geoniky AV ČR.

„Náš tým z Lesnické a dřevařské fakulty se spolupodílí na fotodokumentaci současného stavu krajiny zachycené na krajinomalbách a starých fotografiích. Zároveň s kolegy z pracovišť ostatních projektových partnerů sledujeme, nakolik na zjištěné krajinné změny odrážejí ve změnách výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin, jejichž někdejší rozšíření rekonstruujeme na základě historických floristických údajů,“ uvedl Tomáš Koutecký z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU.

Projektový tým nabídne veřejnosti svůj hotový projekt k dispozici bezplatně. Vytvoří přitom řadu nových, turisticky zajímavých cílů a zejména lokálně pojaté výstupy mohou být využity i při výuce na základních a středních školách.

Kontakt pro bližší informace za MENDELU: Ing. Jan Šebesta, Ph.D., jan.sebesta@mendelu.cz nebo Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D., tomas.koutecky@mendelu.cz; Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF).

Zřícenina hradu Cornštejn

Obrázek: Zřícenina hradu Cornštejn jak ji zachytil kolem roku 1833 na litografii Adolf Friedrich Kunike. Repro: Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Více aktualit

Všechny aktuality