Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora

27. 12. 2016
Mendelova univerzita zahájila dne 1. 12. 2016 první projekt v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání s názvem "Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora", reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 15_003/0000453.

Mendelova univerzita zahájila dne 1. 12. 2016 první projekt v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, prioritní osy PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, výzvy Podpora excelentních výzkumných týmu s názvem „Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora“, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 15_003/0000453. Na projektu budou pracovat pod vedením Dr. Thomase Junga kromě českých vědců a začínajících vědeckých pracovníků také excelentní vědci  z Německa, Portugalska, Španělska, Srbska a USA. Spolu se strategickým partnerem projektu Bundesamt für Wald Vídeň a s využitím infrastruktury relevantních špičkových pracovišť v Jihomoravském kraji, vytvoří excelentní výzkumný tým  středoevropskou výzkumnou platformu zaměřenou na problematiku zdraví dřevin v Evropě i ve světě, kde řešená problematika chorob dřevin z rodu Phytophthora bude hrát významnou roli. V Brně tak bude soustředěna špička evropského  i světového výzkumu pro tuto oblast jako příležitost pro zapojení pregraduálních a postgraduálních st udentů. Výstupem projektu bude rozvoj excelentních znalostí, získané poznatky budou poskytnuty subjektům v aplikační sféře k řešení praktické ochrany omezující šíření těchto patogenů v přírodních ekosystémech.

Podrobnější informace o projektu v češtině zde, v angličtině zde

Více aktualit

Všechny aktuality