Výuka na MENDELU začne podle plánu

20. 8. 2020
Výuka na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru začne podle původního plánu 21. září. O její formě rozhodne škola v první polovině září podle aktuální epidemiologické situace. V současné době je univerzita připravená jak na prezenční formu výuky, tak na možnost on-line vzdělávání.

„Distanční formu výuky jsme prohloubili už v minulém semestru, kdy MENDELU jako první vysoká škola v České republice přešla v souvislosti s epidemií COVID-19 na tuto formu. Na stole je také varianta částečné on-line výuky v předmětech, kde se na přednáškách setkává velký počet studentů,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová. Univerzita aktuálně vkládá značné prostředky do posílení technického vybavení pro tyto formy výuky.

Cílem je podle ní minimalizovat rizika nákazy studentů a pedagogických pracovníků tak, aby nenastala situace, že univerzita bude mít celý akademický sbor v karanténě. „V souvislosti s tím jsem už několikrát veřejně apelovala na přehodnocení délky karantény při minimalizaci epidemiologických rizik. V opačném případě může situace vyústit v nedostatek práceschopných akademiků v zimním semestru,“ uvedla Nerudová.

 V současné době vedení MENDELU aktivně pracuje na postupech a doporučeních, které budou v zimním semestru platit, a to jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Škola v této souvislosti využívá zkušeností, které její pracovníci získali v minulých měsících.

 Akademická sféra patří k prostředím dlouhodobě otevřeným zahraniční spolupráci. MENDELU i v zimním semestru očekává příjezd zahraničních studentů, i když zřejmě v nižším počtu, než bylo v minulosti zvykem. „V podstatě lze říci, že u nás budou studovat ti, co mají odvahu přijet. V souvislosti s tím postupujeme přesně dle definovaných postupů ministerstva zdravotnictví, vnitra a zahraničí,“ uvedla rektorka.

 MENDELU v současnosti neomezuje ani zahraniční mobility vědců. „Apelujeme ale na zvažování jejich skutečné nutnosti a dodržování všech nařízených postupů včetně hygienických opatření v případě rizikových zemí. Faktem zůstává, že situace logicky vede ke komplikacím u řady výzkumných projektů, některé se musely odsunout, jiné změnit,“ dodala Nerudová. Vedoucí pracovníci využívají v těchto situacích často možnost nařízení práce z domova, aby eliminovali i nejmenší riziko možné nákazy.

 

Více aktualit

Všechny aktuality