Výstava Památné stromy ČR

2. 9. 2016
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU a Nadační fond profesora Augusta Bayera Vás srdečně zvou na výstavu fotografií a obrazů Pavla Hössla, Jaroslava Turka a Marie Hruškové s názvem Památné stromy ČR. 

Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s pozoruhodnými dřevinami naší republiky, které svým mimořádným věkem a úctyhodnými rozměry právem patří mezi přírodní památky, které zasluhují zvýšenou pozornost a ochranu.

Datum: 1.–30. září 2016.

Místo konání akce: kampus MENDELU v Černých Polích, zatravněná plocha mezi budovami B a C.

 

Akce byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (EEA Grants) s názvem Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (reg. č. EHP-CZ02-OV-1-053-01-2014).

Více aktualit

Všechny aktuality