Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání MENDELU slaví 10. výročí vzniku

5. 5. 2016
V letošním roce uplyne právě 10 let od doby, kdy se Institut celoživotního vzdělávání stal samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně, a to na základě Rozhodnutí rektora č. 15/2006 ze dne 15. června 2006.

 Vzniku vysokoškolského ústavu předcházely 3 roky činnosti Institutu celoživotního vzdělávání jako celoškolského pracoviště, které se zaměřovalo na rozvoj celoživotního vzdělávání pro odbornou veřejnost, zajištění vzdělávání učitelů formou tzv. doplňujícího pedagogického studia a na rozběhnutí projektu Univerzity třetího věku. 

 V roce 2006 se díky úspěšnému fungování a neustálému personálnímu, materiálnímu i odbornému rozvoji stal Institut celoživotního vzdělávání samostatným vysokoškolským ústavem. Od tohoto okamžiku se vysokoškolský ústav začal, vedle své dosavadní činnosti, věnovat také výuce akreditovaných studijních programů a vědecko-výzkumné činnosti.

 Po celých 10 let pokračoval úspěšný rozvoj činnosti vysokoškolského ústavu ve všech jeho oblastech:

  • Rozšířili jsme nabídku vysokoškolského vzdělávání v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických oborů na současné čtyři akreditované studijní obory.
  • Zahájili jsme spolupráci se 44 středními odbornými školami a učilišti, 8 komerčními subjekty a 23 zahraničními univerzitami.
  • Uspořádali jsme 7 ročníků mezinárodní vědecké konference ICOLLE, která se věnuje aktuálním tématům z oblasti školství, a na přípravě 8. ročníku pracujeme. 
  • Začali jsme vydávat nezávislý odborný recenzovaný časopis Lifelog Learning – celoživotní vzdělávání, který od roku 2011 přináší aktuální poznatky z oblasti celoživotního vzdělávání a učení. 
  • V oblasti celoživotního vzdělávání jsme rozšířili naši nabídku na 70 různých kurzů a seminářů zaměřených na oblast pedagogiky, ekonomie, zemědělství, potravinářství, techniky, IT, jazyků i soft skills.
  • V roce 2008 jsme založili Poradenské centrum, které poskytuje kvalifikované studijní, kariérové, speciálně-pedagogické a psychologické poradenství všem studentům, absolventům i zaměstnancům MENDELU.
  • Univerzita třetího věku rozšířila svoji působnost o 4 regionální pobočky, založila Klub U3V a základní tříleté studium pro seniory doplnila o nultý ročník, dva nástavbové programy a celou řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů.

 Za 10 let působení Institutu celoživotního vzdělávání, jako samostatného vysokoškolského ústavu, prošlo úspěšně našimi učebnami 538 studentů, přes 750 odborníků se účastnilo 7 ročníků vědecké konference ICOLLE, naše kurzy a semináře celoživotního vzdělávání a Poradenského centra absolvovalo více než 13 500 účastníků a Univerzita třetího věku má přes  1 200 absolventů.

 V následujících nejméně 10 letech bychom rádi pokračovali v rozvoji celoživotního vzdělávání a pomáhali našim studentům v růstu jejich znalostí v duchu myšlenky Jana Wericha: „Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti.“ Také bychom chtěli dál rozvíjet naše rozsáhlé činnosti, a posílili tak naši pozici jako stabilní a uznávané univerzitní pracoviště nejen v České republice, ale i v zahraničí.

 

Více na http://icv.mendelu.cz/10vyroci

Více aktualit

Všechny aktuality