Vysoké školy chystají protestní akce

8. 9. 2017
Na základě usnesení z mimořádného zasedání České konference rektorů, které proběhlo 6. září 2017 v Praze se vysoké školy rozhodly spojit ve společném protestu proti postupu vlády a v týdnu od 2. až do 6. října 2017, během TÝDNE PRO VZDĚLANOST, hodlají svoji nespokojenost dát razantně najevo.

Usnesení mimořádného zasedání České konference rektorů

Praha, 6. 9. 2017

 

Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém mimořádném zasedání následující usnesení:

ČKR je rozhořčena postupem vlády ČR, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky. Navýšené finanční prostředky pro VVŠ jsou nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, zejména mzdových podmínek vysokoškolských učitelů i důstojných životních podmínek doktorandů.

Akci TÝDEN PRO VZDĚLANOST vyhlašuje ČKR jako formu protestu proti postupu vlády na dny 2. až 6. října 2017. Vysoké školy dají během TÝDNE PRO VZDĚLANOST svoji nespokojenost razantně najevo.

Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje MŠMT na vzdělávací činnost VVŠ jsou v současné době nižší než v letech 2006 – 2011!

Kvalitní vysoké školy jsou přitom nezbytným předpokladem budoucí konkurenceschopnosti ČR.

 

V Praze dne 6. září 2017

 

Video z následné tiskové konfererence můžete shlédnout zde:

Video

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality