Vlci se vrací do Beskyd, letos přivedli na svět potomky

17. 8. 2021
Vlčí pár, který se před několika lety usadil v Beskydech, přivedl letošní jaro na svět vlčata. Potřetí v řadě se narodila mláďata také ve smečce v Javorníkách na moravsko-slovenském pomezí. Úspěšné rozmnožování se podařilo potvrdit terénním pracovníkům a zoologům z Hnutí DUHA Olomouc a Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Ačkoliv jsou vlci plaší a kontaktu s člověkem se vyhýbají, podařilo se letos zoologům pozorovat a zaznamenat vlčata krátce i přímo v terénu. Další vývoj obou smeček mohou v Beskydech a v Javorníkách pomoci mapovat i noví dobrovolníci Vlčích hlídek. Registrace na úvodní školení je možná na webu Šelmy.cz.

„Potvrzení rozmnožování vlků představuje pro Chráněnou krajinnou oblast Beskydy významnou událost. Věřím, že tak jako rysové, stanou se i vlci trvalou součástí zdejší přírody. I v následujících měsících budeme pohyb vlčích rodin v Beskydech a Javorníkách podrobně sledovat. Uvítáme také poznatky o pohybu vlků a dalších velkých šelem od veřejnosti na e-mailu stopy@selmy.cz,“ uvedl Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA.

Výskyt vlků v Beskydech letos v létě doprovází časté útoky na ovce. K většině škod ale dochází na nedostatečně zabezpečených pastvinách. Zabránit škodám mohou chovatelé např. zajištěním stád pomocí kvalitních elektrických ohradníků. Další variantou je také zavírání ovcí a koz na noc do košárů či chléva nebo pořízení pasteveckých psů vhodného plemene. Hnutí DUHA Olomouc a Mendelova univerzita v Brně pomáhají některým chovatelům v Beskydech a v Javorníkách s vyřízením podpory na účinné zabezpečení ovcí. Část chovatelů už zabezpečení realizovala v rámci projektu podpořeného z Operačního programu životní prostředí.

„Snížení kvóty lovu vlka na Slovensku v posledních letech a celoroční ochrana v příhraničních oblastech s Českou republikou umožnila expandovat vlkům i do dalších oblastí na okraji Západních Karpat. Vlci budou postupně obsazovat další příhodné biotopy a volná teritoria v oblasti Beskyd, Javorníků a dalších navazujících pohořích. Je proto potřeba využít všechny dostupné prostředky a realizovat preventivní zabezpečení před útoky velkých šelem. Pokud chceme, aby vlk efektivně pomáhal s regulací volně žijících kopytníků, musíme zamezit tomu, aby získával lehce dostupný zdroj potravy v podobě hospodářských zvířat,“ doplnil Martin Duľa, zoolog se zaměřením na populační a potravní ekologii velkých šelem z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Kontakt pro bližší informace: Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA, michal.bojda@hnutiduha.cz, 734 233 993, Martin Duľa, zoolog – potravní a populační ekologie velkých šelem, Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, martin.dula@mendelu.cz, 770 137 635

Přílohy a poznámky:

Fotografie jsou z krátkého přímého pozorování vlčat v Beskydech, zdroj: Martin Duľa.

 Foto: Martin Duľa

Foto: Martin Duľa

Foto: Martin Duľa

Více o možnostech zabezpečení ovcí a dalšího dobytka lze najít na www.ochranaovci.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality