Vinařům přeje počasí, ročník má potenciál na vynikající vína

4. 10. 2019
Na rozdíl od loňského horkého roku letos počasí vinařům vyloženě přálo a na základě průběhu počasí a stavu vinic je možné očekávat vynikající ročník po všech stránkách. Velkou výhodou byl zcela optimální fenologický vývoj révy vinné. Také počasí příznivě působilo na vývoj cukrů, kyselin a aromatických látek, tedy všech klíčových parametrů kvality.

Všechna fenologická stádia letos nastupovala v termínech, které odpovídají obvyklým dlouhodobým průměrům. V některých stádiích vegetace docházelo také k mírnému opoždění, což se nakonec ukázalo jako velmi výhodné. Je dobré si stále uvědomovat, že hrozny mají zaměkat v červenci a srpnu a mají dozrávat v září a říjnu. Jak ukázal i rok letošní, právě září a říjen nabízí nejlepší počasí pro zajištění kvalitní vyzrálosti hroznů.

Rok 2018 byl velmi kritický z pohledu vývoje kyselin, které se snižovaly k minimálním hodnotám. Letošní rok je v tomto směru daleko příznivější a dalo by se v nadsázce říct, že „počasí pomohlo, když bylo třeba“. Vývoj kyselin nejvýrazněji ovlivňují vysoké teploty během zrání hroznů. Dlouhé období vysokých teplot v roce 2018 způsobilo velmi výrazný pokles kyseliny jablečné. Letos naopak nebyly během zrání hroznů teploty výrazně vysoké a v hroznech je i nyní vyšší až optimální obsah kyseliny jablečné.

Dalším velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje obsah kyselin, je průběh denních a nočních teplot a také případné dešťové srážky. Během zrání hroznů mají noční teploty obvykle malý vliv na cukernatost, ale výrazný vliv na kyseliny, aroma a antokyanová barviva. Nižší noční teploty se letos projevily v pravý čas a kyseliny proto zůstaly v hroznech na dostatečné úrovni. To vedlo k optimálním podmínkám pro svěží chuť bílých vín a mikrobiální stabilitu růžových a červených vín. Letošní počasí bylo také velmi příznivé pro vývoj aromatických látek. Ty jsou základem kvality bílých vín. Teplé počasí a zejména teplé noci nevytváří pro vývoj aromatických látek optimální podmínky. Potvrzení této skutečností si všichni jistě pamatují z roku 2018, kdy u bílých hroznů sklizených během srpna a počátku září, byla aromatická kvalita velmi nízká.

Většina odrůd typických pro vinohradnictví chladného podnebí dosahuje větší typičnosti při zrání v podmínkách s vyšším rozdílem denních teplot, kdy denní teploty mohou podporovat zrání hroznů, zatímco nižší noční teploty zpomalují respiraci a metabolismus. Při pohledu do vinice je možné pozorovat vynikající potenciál aromatické zralosti u většiny bílých odrůd. Ukazatelem aromatické kvality je barva slupky a také chuťové vlastnosti bobule. Například Ryzlink vlašský vykazuje pozitivní aromatický vývoj i na různých lokalitách. Na našich vinicích můžeme očekávat velmi dobrou kvalitu hroznů bílých odrůd napříč vinařskými terroir. Pro zrání modrých odrůd jsou příznivější stabilní teplotní podmínky. Denní teploty se i v posledních dnech září stále pohybovaly blízko 20°C a průběh počasí i pro zrání modrých odrůd byl tak velmi příznivý. Průběh teplot také pozitivně působí na vývoj cukernatosti u modrých odrůd. Je proto možné očekávat velmi dobrou úroveň přirozeného obsahu alkoholu u červených vín. „Počasí pomáhá“ také ve vývoji tříslovin a antokyanových barviv.

Určujícím faktorem vývoje révy vinné je především teplota. Díky průběhu teplot došlo k optimálnímu fenologickému vývoji révy. Hrozny zrají v září a říjnu, čímž se vytvořil předpoklad vysoké kvality. Vývoj cukrů, kyselin, aromatických a fenolových látek je velmi příznivý a proto můžeme očekávat vynikající ročník.

Autorem komentáře je Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství  Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., tel.: 728 120 454, mail: pavlous@zf.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality