Vedení Zahradnické fakulty přebírá nová děkanka

8. 3. 2019
V sobotu 9. března po osmi letech končí ve vedení Zahradnické fakulty děkan Robert Pokluda (49). Nahradí ho první žena v této funkci Alena Salašová (56). Pokluda vedl lednickou fakultu Mendelovy univerzity po dvě funkční období. Za tu dobu se mu spolu s kolegy podařilo významně zmodernizovat lednický kampus. Výše investic do infrastruktury za toto období přesahuje 200 milionů korun. Po odchodu z funkce se bývalý děkan chce věnovat vědě, zejména výzkumu nanočástic v ochraně zeleniny.

Lednický kampus se za posledních osm let výrazně proměnil. „Jedním z nejviditelnějších dokladů je Labyrint přírody a ráj zahrad, který ukázkovým způsobem prezentuje zahradu, park a rostliny v soudobém pojetí. Zásadním aspektem rozvoje je rovněž velmi úspěšné zapojení v operačních projektech, které umožnily rekonstrukci laboratoří, učeben, exteriérů a pořízení unikátních přístrojů, čímž posunujeme kvalitativně jak vzdělávací, tak tvůrčí činnost,“ uvedl odcházející děkan Pokluda.

Část rozdělané práce předá své následovkyni. Jde zejména o dokončení rekonstrukce historické budovy pavilonu C, která pamatuje ještě Rakousko-Uhersko. Konkrétně šlo o první vyšší ovocnicko-vinařskou školu v tehdejší monarchii. Letos bude budova opravená. „V objektu bude jednak odborný Ústav plánování krajiny, dále děkanát se studijními odděleními i prostory pro floristickou tvorbu nebo doktorandy,“ uvedl Pokluda.

Hlavním zaměřením jeho výzkumu je zelinářství. „Určitě se chci naplno znovu vrátit k výzkumné činnosti například v tématech hydroponie, nově i aquaponie, ve které jde o společnou produkci rostlin a ryb. Excelentní téma, kterému se věnujeme, je výzkum nanočástic v ochraně zeleniny. Jde o využití přípravků, které obsahují nanočástice a mohou zasáhnout patogenní bakterie uvnitř rostliny. Bakteriální choroby totiž nelze v současnosti žádnou dostupnou metodou eliminovat,“ uvedl Pokluda, který vidí svou budoucnost také ve spolupráci s firmami, což je angažmá, které rozvíjel už jako děkan.

Novou děkanku zvolil akademický senát fakulty loni v prosinci. „Mojí prioritou je rozvoj Zahradnické fakulty jako mezinárodně uznávaného celonárodního centra výzkumu a vzdělávání v zahradnických oborech a krajinářské architektuře. Dále pak podpora partnerství a spolupráce, otevřenost fakulty novým myšlenkám, společenským potřebám a výzvám,“ uvedla Alena Salašová.

Nová děkanka pracuje na Ústavu plánování krajiny (ZF), vzděláním je krajinářský architekt. Salašová se dlouhodobě zabývá ochranou a tvorbou krajiny, krajinným plánováním. K hlavním jejím výzkumným tématům patří v posledních letech identifikace a ochrana historické kulturní krajiny ČR, posuzování krajinného rázu, adaptace území na klimatickou změnu nebo implementace Evropské úmluvy o krajině v ČR.

Více aktualit

Všechny aktuality