Vědci zkoumají jak COVID-19 ovlivňuje životy lidí

7. 4. 2020
Vědci z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) a Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) Mendelovy univerzity v Brně zkoumají, jak koronavirus po psychické stránce ovlivňuje životy lidí. Mezinárodní výzkumný projekt, který sbírá data a připravuje analýzy z dotazníkového šetření, vedou vědci z Aarhuské univerzity v Dánsku.

Výzkum je podle Jiřího Čeňka z FRRMS MENDELU unikátní svým rozsahem. „V současné době již máme odpovědi od více jak 100.000 lidí na všech kontinentech. Výzkum je výjimečný i tím, že umožňuje jak mezinárodní srovnávání psychologických důsledků COVID-19, tak i hlubší analýzu v rámci České republiky,“ uvedl Čeněk.

Dotazníky vědců lidé vyplňují ve 42 zemích. Cílem je zmapovat faktory, které mohou ovlivňovat psychologickou pohodu (tzv. well-being) lidí a jejich rozhodování během vypuknutí pandemie nemoci COVID-19.

„Výsledky této mezinárodní spolupráce mohou pomoci odborníkům v porozumění psychologickým důsledkům pandemie a orgánům státní moci v identifikaci skupin obyvatel v psychologické rovině nejvíce ohrožených pandemií a položit tak základ cílené intervence,“ dodal Čeněk. Sběr dat probíhá do konce května a první výsledku budou známy v létě tohoto roku.

Do výzkumu se může zapojit každý kliknutím na následující odkaz.

 Kontakt pro další informace: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D., Ústav sociálních studií FRRMS, tel. 775 15 76 92, jiri.cenek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality