Vědci získali přístroj na zkoumání onemocnění u dojného skotu

18. 9. 2018
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně získali nový přístroj, který jim pomůže ve zkoumání ekonomicky nejzávažnějšího onemocnění u dojného skotu. Tím je problematika takzvané mastitidy, tedy zánětu mléčné žlázy. Průtokový cytometr univerzita pořídila za 2,3 milionu korun. Větší část peněz zajistilo financování z rychlovýzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vědci z Ústavumorfologie, fyziologie a genetiky zvířat nový přístroj využijí konkrétně zejména na analýzu buněk imunitního systému v souvislosti se záněty mléčné žlázy, které mají negativní vliv na dojivost. Problémem mastitid se odborníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zabývají dlouhodobě. Infekční mastitidy jsou přenosné z dojnice na dojnici. V Evropské unii jsou ztráty spojené s mastitidami odhadovány na 200 až 300 euro na krávu a rok.

„Přístroj využijeme na analýzu somatických buněk mléčné žlázy, jejich živostnosti, stárnutí a umírání. Rychlost stárnutí a nastartování buněčné smrti těchto buněk výrazně ovlivňuje průběh zánětu a účinnost léčby mastitid. Proto je studium těchto buněk velmi významné s ohledem na možnosti různých imunoterapií zánětu, které mohou v budoucnu alespoň částečně nahradit nebo omezit používání antibiotik při léčbě dojnic,“ uvedl Petr Sláma z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF), podle kterého jsou tato témata také součástí diplomových a disertačních prací řešených mladými vědci.

Přístroj vědci využijí i pro další účely jako je studium povrchových receptorů různých buněk, intracytoplazmatických cytokinů a podobně. Průtokový cytometr vědcům Mendelovy univerzity v Brně dodala firma dodala firma I.T.A. Intertact, s.r.o., výrobcem přístroje je společnost Mindray. Ze stejného projektu univerzita v nedávné době pořídila také laboratoře Ústavu výživy zvířat a pícninářství za zhruba 1 milion korun.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Petr Sláma, Ph.D., Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF), petr.slama@mendelu.cz, tel.: 728 715 479.

Zdroj financování: OP VVV – projekt Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně – CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314

Více aktualit

Všechny aktuality