Vědci získali nový přístroj na analýzy spotřebitelského chování

30. 8. 2018
Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně získali nový přístroj, který jim pomůže analyzovat chování lidí v oblasti neuromarketingu. V minulosti sledovali například preference mladých konzumentů vína, nyní se chtějí více zaměřit na pivaře. K tomu jim pomůže speciální přístroj zvaný eye-tracker za zhruba 1 milion korun. Využívat jej budou studenti a odborníci z Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty.

Neuromarketing studuje funkce mozku při rozhodování o koupi produktu. Odborníci sledují, jak mozek reaguje na určité podněty obsažené v reklamě, značku a podobně. Eye-tracker má kameru, která snímá a vyhodnocuje pohyb zraku lidí, který reaguje na podněty. Experti MENDELU se v minulosti zabývali například etiketami u vína. Zajímalo je, které informace lidé nejčastěji na etiketě vyhledávají. „Zaujalo nás, že mladí lidé sledují často informace, které se týkají cukernatosti. Tyto informace jsou přitom na etiketách napsané pouze velice malým písmem,“ uvedl Stanislav Mokrý z Ústavu marketingu a obchodu PEF. Sám Mokrý pak ve své disertační práci dělal výzkum zaměřený na vnímání přelidnění turistických destinací. Podkladem byly fotografie vybraných destinací s různými úrovněmi zalidnění.

Neuromarketing má ale širší záběr. Vědci na MENDELU se zabývají zejména marketingovou oblastí od rozmístění zboží v regálech po design produktů, obalů nebo product placement, tedy umisťování produktů do snímků, ať už jsou to hudební klipy nebo klasické filmy. Další záběr brněnských vědců je oblast User eXperience což je zkoumání interakce uživatele s produktem. Zejména jde o interakci mezi člověkem a počítačovým softwarem. „Sledujeme, jak lidé procházejí aplikace, webové stránky. Ve spolupráci s Laboratoří multimodálního a funkčního zobrazování (CEITEC MUNI) aktuálně provádíme výzkum zaměřený na oblast důvěryhodnosti webových stránek. Chceme pořídit i EEG zařízení, které slouží ke sledování elektrické aktivity mozku,“ uvedl Mokrý.
V obou případech jde o nákupy z projektů OP VVV „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ a „Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce“. Přístroj ke svému výzkumu mohou rovněž využít studenti doktorských programů inovovaných v rámci komplementárního projektu OP VVV „Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců“. Nový eye-tracker pracuje s vzorkovací frekvencí až 2000 Hz, tj. v jedné vteřině pozorování přináší 2000 záznamů o aktuální pozici zraku.


Kontakt pro bližší informace: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D., Ústav marketingu a obchodu Provozně ekonomická fakulta MENDELU, tel.: 605 012 393.

Více aktualit

Všechny aktuality