Vědci MENDELU získali uznání od UNESCO

26. 2. 2020
Dvacetiletá práce vědců Mendelovy univerzity v Brně na ostrově Sokotra jim vynesla uznání od agentury UNESCO. Ústav lesnické botaniky LDF se stal partnerem světové kampaně UNESCO „connect2socotra" zejména díky praktickým výsledkům na poli obnovy lesa a záchrany endemických dřevin a vědeckým úspěchům publikovaným v prestižních vědeckých časopisech.

Ostrov Sokotra leží na pomezí Adenského zálivu a Indického oceánu a správně patří pod nestabilní Jemen. Stupeň endemismu a tím pádem unikátnosti zde u rostlin dosahuje až 38 %. „Kampaň UNESCO „connect2socotra“ slouží především ke zvýšení mezinárodního povědomí o vysoké biodiverzitě ostrova, o její zranitelnosti a nezbytné potřebě ochrany tamní biodiverzity,“ uvedl Petr Maděra z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Odborníci MENDELU v Brně se již 20 let zasazují o záchranu endemických dřevin zejména dračinců, kadidlovníků či myrhovníků. Na ostrově byly vybudovány školky, vyškoleni školkaři, v domácích a školních zahradách jsou mimo jiné využívány i původní ohrožené druhy dřevin. „Aby byla změna trvalá, je nutno naučit místní komunity trvale udržitelnému způsobu hospodaření v lesích, s čímž souvisí i modifikace současných způsobů pastvy a chovu hospodářských zvířat, zejména koz, velbloudů, ovcí a krav. Dobytek se zde totiž pase zcela volným způsobem a likviduje veškeré přirozené zmlazení dřevin. Zavádíme proto inovovaná pravidla komunitního sylvo-pastorálního agrolesnictví, založeného na tradičních postupech, ale doplněná o rozmanité postupy obnovy dřevin,“ popisuje současné záměry působení na Sokotře Petr Maděra z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, dlouholetý koordinátor projektu.

Tým vědců z LDF bude také od letošního roku hlavním koordinátorem projektu prestižní švýcarské nadace Franklinia, zaměřeného na záchranu osmi endemických druhů kadidlovníků, rostoucích pouze na Sokotře a nikde jinde na světě. V projektu jsou dále zapojeny Královská botanická zahrada v Edinburghu a Botanická zahrada v Římě spolu s římskou univerzitou Sapienza.

Profesoři Naděžda Naděždina a Petr Maděra jsou hostujícími editory zvláštního čísla časopisu Forests, které vyjde v letošním roce a které bude věnováno ikonickým dračím stromům, z nichž jeden – dračinec rumělkový, je endemitem Sokotry. Tým LDF však zkoumá i další druhy stromovitých dračinců v Ománu, Etiopii, Kapverdských ostrovech, Maroku, Kambodži či Kanárských ostrovech.

V neposlední řadě bude tým LDF v letošním roce pořádat pravidelné setkání Přátel Sokotry, světového společenství badatelů různých oborů, které spojuje zájem o záchranu přírodního a kulturního dědictví Sokotry. Jednání bude probíhat v Brně od 24. do 27. září.

Kontakt pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Petr Maděra, tel.: 739 341 962, petr.madera@mendelu.cz, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Užitečné odkazy: https://en.unesco.org/connect2socotra/campaign

https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/dragon_trees

https://fraxinus.mendelu.cz/tropicalforestry/friends-of-soqotra-19th-conference-and-agm/

Foto: Endemický kadidlovník (Boswellia ameero) ostrova Sokotra

Více aktualit

Všechny aktuality