Vědci Mendelovy univerzity v Brně učinili významný objev v léčbě rakoviny

4. 2. 2013
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně našli způsob, jak transportovat léky do nádorem postižené buňky, aniž by toxické sloučeniny zasáhly zdravé orgány. A to pomocí nanotransportéru léčiv.

Právě značná toxicita chemoterapie v současné době neumožňuje aplikaci dostatečně vysokých dávek cytostatik potřebných ke zničení nádorových buněk. Za vším stojí objev proteinu apoferritinu, který dokáže ve své dutině vázat molekuly léčiv a cíleně tak dopravit lék k postižené tkáni. Tento objev zařadil tým Ústavu chemie a biochemie mezi excelentní vědecká pracoviště ve výzkumu cíleného transportu nanočástic v nanomedicíně. V léčbě nádorových onemocnění má výzkum vědců Mendelovy univerzity v Brně celosvětový význam.

Vědcům Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně se podařilo odstraněním atomů železa z ferritinu získat protein apoferritin, který svou strukturou vytváří „klec“ umožňující vázat molekuly. Takto vzniklá dutina může být využita pro úschovu dalších iontů nebo molekul. Kromě toho lze modifikovat i povrch apoferritinu. „To otevírá další možnosti efektivnějšího využití transportu uzavřených léčiv k cílovým buňkám s minimalizací vedlejších účinků, zvláště pak toxicity vůči necíleným orgánům,“ říká prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

V nemocnicích už za několik let

Výzkum využití apoferritinu při léčbě nádorových onemocnění je ve fázi přípravy praktických experimentů. Ty jsou nutné k prověření technologie před jejím nasazením do běžného využití v medicíně, což může trvat ještě několik let. Pokud se tato nová metoda léčby osvědčí, půjde o důležitý prostředek boje proti rakovině. Pro realizaci experimentálních testů a následných klinických zkoušek bude Mendelova univerzita v Brně hledat vhodného partnera.

Jednoduché použití

Aplikace apoferritinu do organismu nebude složitá. „Předpokládáme klasické injekční podání pravděpodobně s vazbou na magnetizovatelnou mikročástici. Transport probíhá krevním řečištěm – jde o přirozenou molekulu těla. Kromě toho je apoferritin vybaven specifickými molekulami pro cílenou vazbu k danému typu nádorové buňky. V místě vazby se pak díky změně prostředí uvolní cytostatikum do okolí,“ upřesňuje prof. Kizek.

Ve světě se již s různými metodami cíleného transportu léčiv experimentuje. Výhodou metody vyvinuté na Mendelově univerzitě v Brně je zejména použití vhodnějšího proteinu – apoferritinu, který proti jiným proteinům umožňuje cílené uzavírání léčiva do své struktury.

Mendelova univerzita v Brně již podala na objev vědců z Ústavu chemie a biochemie přihlášku vynálezu, patentovou ochranu chce rozšířit i do zahraničí.

 

Více aktualit

Všechny aktuality