Vědci mají novou laboratoř

10. 6. 2020
Experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně mají novou laboratoř. Budou v ní zkoumat nové trendy ve výživě zvířat, bezpečnosti krmiv a pícninářství. Aktuálně vyvíjí a testují perspektivní přírodní antibiotika s využitím jejich cíleného transportu až do tenkého střeva. Výše investice do nové laboratoře je cca 1,5 milionu korun.

Nová laboratoř vědcům umožňuje analýzy významných látek v krmivech nebo pícninách jako jsou aromatické látky, mastné kyseliny, některé vitamíny, aminokyseliny, ale také pesticidy  či mykotoxiny. „Technické vybavení je napojené na výzkumné aktivity našeho ústavu, které jsou zaměřeny na aktuální témata v oblasti výživy hospodářských zvířat a pícninářství,“ uvedl Pavel Horký z Ústavu výživy zvířat a pícninářství (AF).

Mezi hlavní výzkumná témata v oboru patří alternativy antibiotik ve výživě hospodářských zvířat, analýzy mykotoxinů v krmivech nebo kvalita píce. Vědci se zabývají mimo jiní cíleným transportem přírodních antibiotik až do tenkého střeva. „Toto řešení má za cíl překonat nestabilitu přírodních antibiotik ve vyšší části zažívacího traktu zvířat,“ uvedl Horký.

Vědci nyní dolaďují poslední detaily výzkumu. Testují například stabilitu nově vyvinutých látek během technologického zpracování a skladování. Celý výzkum musí být hotov do září, kdy se chystá rozsáhlý pokus na cca 1200 kusech brojlerů. „Budeme hodnotit účinnost nově vyvinutých nanotransportérů na potlačení vlivu patogenních mikroorganismů a celkovou kondici a zdraví zvířat.  Poznatky, které tento výzkum přinese, budou komerčně využívány,“ uvedl Horký k výzkumu, který podpořila Technologická agentura České republiky.

Ústav výživy zvířat a pícninářství aktuálně řeší i další projekty, které jsou financované Evropskou Unií, Národní agenturou pro zemědělský výzkum apod. „Na jejich řešení spolupracujeme s odborníky z dalších oblastí jako fyziologie zvířat, analytické chemie, molekulární biologie, mikrobiologie či nanotechnologie. Díky multioborovému propojení výzkumných kapacit  vnášíme komplexní pohled na řešenou problematiku,“ dodal Horký.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., tel.: 731 454 364, pavel.horky@mendelu.cz, Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF).

Více aktualit

Všechny aktuality