Vědci chtějí vdechnout starým trámům nový život

24. 6. 2022
Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně budou hledat využití pro staré trámy ze zbořených budov. V rámci cirkulární ekonomiky chtějí odpadové dřevo recyklovat, udělat z něj třísky a ty pak využít pro výrobu OSB desek, jejichž využití roste v souvislosti s boomem dřevostaveb. Přidávání recyklátu v tomto nejčastěji využívaném konstrukčním materiálu je stále na začátku, kvůli velikosti třísek, které jsou příliš malé. Aby byl výsledný produkt konkurenceschopný, budou vědci analyzovat konstrukční vlastnosti a také produkční efektivnost výroby OSB desek za využití recyklovaného dřeva.

Letošní vítězný mezioborový interní výzkumný projekt Grantové agentury Gregora Johanna Mendela určený pro mladé nadějné vědce má několik pomyslných nej. Zajímavý je i tím, že vědci ke zkoumání využijí trámy ze zbouraného erotického klubu Moulin Rouge. „Přidávání recyklátu se celosvětově řeší hlavně ve výrobě dřevotřískových desek, u OSB desek ale zatím ne. Přitom potenciál je v této oblasti obrovský a souvisí s rozmachem dřevostaveb, které lze po skončení jejich životnosti znovu použít právě na zpracování do OSB desek, což plně koresponduje s principy cirkulární ekonomiky,“ uvedl Tomáš Pipíška z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Vědci z MENDELU využijí pro svůj výzkum laboratoře vybavené na světové úrovni, které umožňují napodobit průmyslový proces výroby OSB kompozitů. Konkrétně pak roztřískování, nanášení lepidla, lisování a další technické vymoženosti. Mohou díky tomu vyrobit třísky a tedy surovinu pro OSB desky v podstatě z čehokoliv na laboratorní úrovni. Třísky z již použitého dřeva mají oproti těm z čerstvě pokácených stromů nižší vlhkost. „Na laboratorní úrovni můžeme nastavovat různé parametry výroby třísek, včetně vlhkosti vstupního materiálu,“ uvedl Pipíška. Cílem je optimalizovat proces výroby třísek, analyzovat vlastnosti a vyrobit prototypy, které budou následně připravené na efektivní průmyslovou produkci v ideálním případě ještě s lepšími vlastnostmi, než mají stávajíci OSB desky.

Do projektu jsou zapojeni také odborníci z Provozně ekonomické fakulty, kteří budou zkoumat společensko-ekonomické aspekty procesu recyklace. Jak upozorňuje Michaela Staňková z Ústavu statistiky a operačního výzkumu Provozně ekonomické fakulty MENDELU: „Při vývoji jakéhokoliv nového produktu vyvstává totiž otázka, zda je možné vytvořit zcela nový výrobek, který je vzhledem k jeho vlastnostem a také ceně surovin možné efektivně produkovat ale také i prodávat.“ Vědci se zaměří jak na stranu nabídky, tak stranu poptávky, neboť OSB desky z recyklátu budou mít tmavší barvu než klasické smrkové a je potřeba na to spotřebitele připravit, stejně jako komunikovat s výrobními firmami. „Naší celkovou motivací je opětovné využití již existující dřevní biomasy, tedy objemného dřevního odpadu s cílem maximálního prodloužení životního cyklu vícenásobným zhodnocením materiálu v nových výrobcích a oddálit tak energetické zpracování dřeva,“ dodal Pipíška.

Ve spalovně nebo kotli na dřevo by tak jinak skončily i trámy z brněnského vykřičeného podniku, na jehož místě vyroste bytový dům. Noční klub Moulin Rouge na rohu Slovákovy a Kounicovy ulice byl jedním z ikonických pozůstatků 90. let. Dřevo ze stejného místa využije mj. i výrobce kytar, který stejně jako vědci LDF vdechne tomuto materiálu nový život.

Kontakt pro bližší informace: Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF), tel.: 720 534 255, tomas.pipiska@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality