Vědci chtějí chránit osikové lesy, pomůže to řadě ohrožených druhů

6. 11. 2019
Osikové lesy, které rostou po celé severní polokouli, si podle vědců zaslouží speciální ochranu. Může to pomoci tisícům dalších rostlinných a živočišných druhů. Vědci kolem Paula Rogerse z Utah State University v Loganu, USA tento způsob navrhují namísto v současnosti běžnější ochrany jednotlivých ohrožených druhů, jako jsou pandy, levharti, sloni atd. S myšlenkou "mega-ochrany" běžných, všeobecně rozšířených společenstev, jako jsou osiky a osikovce přichází vědci včetně zástupců Mendelovy univerzity v Brně v nové publikaci.

„Význam osiky spočívá v tom, že podporuje ohromné množství rostlinných i živočišných druhů, které na ni závisí, proto považujeme osiku za vpravdě klíčový druh,“ uvedl Paul Rogers, ředitel Western Aspen Alliance na Utah State University a vedoucí autor projektu. „Existuje šest druhů osik a osikovců, jejichž společenstva pokrývají významnou část severní polokoule. Podobnosti těchto společenstev nám umožňují aplikaci kontinentální ochrany s enormními benefity pro světovou biodiverzitu,“ uvedl Rogers.

Оsikové lesy trpí v poslední době přímo i nepřímo lidskou činností. Jedná se o těžbu kvalitního dříví, pastvu zvěře i domácích zvířat, potlačování požárů, změnu ve využívání půdy a dolovací činnost a také sucho, které je důsledkem globálního oteplování. Velké množství druhů závisí na nedotčených osikových společenstvech, které prospívají nebo chřadnou. To stejné se děje se všemi rostlinami i živočichy, které na osikách závisí. Předchozí výzkum například demonstroval lokální hynutí ptáků, hmyzu, lišejníků a malých savců v poškozených osikových lesích. Na druhé straně, zdravý osikový les umožňuje život tisícům dalších druhů a formuje „ochrannou bublinu“ okolo mnoha zranitelných a ohrožených druhů najednou.

Čtrnáct předních specialistů na osiky z osmi zemí Severní Ameriky, Evropy a Asie nyní zpracovalo přehled vědeckých poznatků, informace o ohrožení a obnovných funkcích tohoto druhu lesa. Shromáždili a posoudili 200 publikovaných vědeckých článků přímo v terénu. Ve všech regionech vědci našli zdravou biodiverzitu podporovanou porosty osiky, rychlou kolonizaci přirozených i poškozených stanovišť osikou, jako např. opuštěných dolů a adaptabilitu v měnícím se prostředí. Nejdůležitější zprávou je, že sdílení poznatků mezi státy a kontinenty o klíčových široce rozšířených ekosystémech může podpořit efektivní, globální druhovou rozmanitost.

„Doufáme, že rozšíříme naše „rašící“ osikové konsorcium o více expertů, což ve výsledku povede ke kontinuálnímu zlepšování kvality vědy a managementu osikového lesa,“ uvedl Jan Šebesta z Mendelovy univerzity v Brně, spoluautor publikace. Osikové lesy podle vědců nejsou jediným potenciálním klíčovým společenstvem na Zemi. Dalšími jsou například pelyňkové stepi v Severní Americe a Eurasii, rozsáhlá tajga severní polokoule nebo blahovičníkové lesy v Austrálii.

Pozn.: Tisková zpráva vychází ze závěrů studie publikované zde.

Mapa s výskytem osiky:

 Mapa s výskytem osiky

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality