Vědci budou zkoumat půdní mikroorganismy ve vinicích

12. 5. 2021
Vědci Mendelovy univerzity v Brně prozkoumají půdní mikroflóru ve vinicích. Jejich výzkum pomůže obnovit rozmanitost mikroorganismů ve vinařské a vinohradnické praxi s cílem zajistit optimální sklizeň hroznů a kvalitu vína. Do unikátního výzkumu se zapojí odborníci z Ústavu genetiky, Ústavu vinohradnictví a vinařství a Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty MENDELU.

Vědci při svém zkoumání využijí metody molekulární biologie, plynové chromatografie, elektronové mikroskopie či metod masivně paralelního sekvenování k určení úplného spektra půdních mikroorganismů v jejich přirozených podmínkách.

„Naše technologická platforma založená na masivně paralelním způsobu sekvenování pomůže vinařům objevit kompletní mikrobiální komunity ovlivňující množství a kvalitu finálního produktu. Na základě našich výsledků bude možné určit, jak zlepšit produkci a udržet kvalitu půdy pro budoucnost,“ uvedl Aleš Eichmeier z Mendelea – ústavu genetiky.

Podle jeho kolegyně Kateřiny Štůskové bude tým vědců zkoumat také přítomnost rodů bakterií mléčného kvašení. „Projekt má multidisciplinární potenciál, protože kombinuje různé vědecké přístupy k porozumění biotických a abiotických faktorů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují finální kvalitu vína,“ uvedla Štůsková. Výsledky přinesou informace o půdních mikroorganismech, které mají vliv na vitalitu révy vinné, kvalitu půdy, kvalitu hroznů a v neposlední řadě na kvalitu kvašení a samotného finálního produktu – vína.

Mezioborový výzkum komplexu půdního mikrobiomu ve vinicích získal podporu z projektu OP VVV Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (Igráček). Dvouletý týmový grant vedený Kateřinou Štůskovou získá v následujících dvou letech téměř 2,5 miliónů korun. Soutěž mezi doktorandy Igráček vyhlásila Mendelova univerzita v Brně poprvé. Z 19 přihlášených uspělo celkem 10 studentských projektů. Hlavním řešitelem a dalšími členy řešitelského týmu studentského grantu jsou doktorandi, přičemž každý studentský grant má svého mentora, který mu poskytuje odbornou a metodickou podporu.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Kateřina Štůsková, katerina.stuskova@mendelu.cz, Mendeleum – ústav genetiky, +420 723 053 538; Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D., ales.eichmeier@mendelu.cz, Mendeleum – ústav genetiky, +420 774 644 120

Více aktualit

Všechny aktuality