Vědci budou studovat východní populismus

5. 5. 2020
Analyzovat přítomnost panslovanské nacionalistické propagandy nejen v České republice, ale i na Slovensku chtějí vědci z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s FSS MUNI. Rozsáhlý tým odborníků bude identifikovat jednotlivé projevy propagandy, její vliv, chystají také vizuální a textovou analýzu. Tříletý projekt podpořila Grantová agentura ČR.

Panslavismus, tedy slovanská vzájemnost, je myšlenkou z poloviny 19. století spojenou s osvícenstvím a národním obrozením. Z posledních let je ale patrné, že tento pojem není zcela mrtev, naopak přežil všechny politické otřesy, s nimiž se Evropa od té doby potýkala, a nyní nabývá v různých formách na síle. Na to, jak proniká východní populismus a nacionalismus z Ruska a potažmo ze Srbska i do Česka a na Slovensko se budou snažit najít odpověď vědci pod vedením Marka Čejka z Ústavu teritoriálních studií FRRMS.

„Jsme si vědomi toho, že přítomnost panslovanské nacionalistické propagandy se v České republice stále zvyšuje a my se budeme podílet na identifikaci jejích projevů, vlivu a také na její kategorizaci prostřednictvím vizuální a textové analýzy. To jsou poměrně nové oblasti současného výzkumu aspektů politických ideologií, dezinformací a jim příbuzných jevů,“ uvedl Čejka.

Podle vědců se v Evropě hlavně v průběhu posledního desetiletí začala znovuobnovovat atmosféra, která začala v některých aspektech připomínat studenou válku. „Rusko a někteří jeho spojenci, což je hlavně stárnoucí generace části politiků z post-socialistických zemí, začali zintenzivňovat kritiku EU i dalších forem západní integrace. K tomu z jistého pohledu paradoxně napomohl i nástup prezidenta Donalda Trumpa v USA, jehož postoje vůči těmto tendencím se jeví jako až hloupé,“ uvedl Čejka. Tato „studenoválečná“ linie podle něj zatím nerozděluje Evropu na Východ a Západ, jako tomu bylo dříve, ale spíše polarizuje středo a východo-evropské společnosti zevnitř.

Východoevropské země, ale nezřídka i nejvyspělejší západní mocnosti typu USA a Británie, si za současný politický marasmus mohou podle Čejky do velké míry samy. „Ruský prezident Vladimír Putin, který obratně využívá svého kultu osobnosti i nacionalistických a panslavistických prvků, by tak prohloupil, kdyby v éře populistických autoritářů, mezi kterými hraje jednu z hlavních rolí, svou pozici nevyužil,“ uvedl Čejka, podle kterého je sice mezi politiky typu Trumpa, Putina, Orbána, Erdoğana, Zemana a dalších sice mnoho rozdílů, ale zároveň jsou si v mnohém tito muži podobní a vlastně si i často mezi sebou rozumí, nebo se alespoň respektují.

V zápase populistů hrají symboly a rétorika velmi důležitou roli. „Spolu s kolegy jsme se proto rozhodli tuto specifickou problematiku prozkoumat, a na dnešní vliv panslavismu nahlédnout i jiným pohledem, než je běžné. Zaměřili jsme se totiž hlavně na podobu vizuálních a jazykových vyjádření slovanské propagandy u nás a na Slovensku,“ dodal Čejka, podle kterého je ruská nacionalistická propaganda v ČR velmi aktivní. Čejka jmenuje plejádu různých webů, diskusních fór a skupin na sociálních sítích. „Ruské dezinformace by zdaleka neměly tak jednoduchou pozici, pokud by ony Aeronety, Svobodné vysílače a další dezinformační zdroje neprodukovali, nepřekládali, a hlavně ve velkém nečetli sami Češi. Klíčová je také role politiků včetně těch vrcholných, jako je náš prezident. Pokud zaznívají jednostranné sympatie a dezinformace přímo z nejvyšších míst, ovlivní to obrovské množství lidí,“ dodal vědec.

Kontakt pro bližší informace: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., Ústav teritoriálních studií (FRRMS) MENDELU, marek.cejka@mendelu.cz

Popisky k fotkám:
Obrázek 1 v záhlaví článku – Čeští nacionalisté při pochodu Brnem v roce 2015 – Vlajka v popředí je symbol „Novoruska“ – mezinárodně neuznaného separatistického útvaru vzniklého pod patronátem Ruska v roce 2014 na východní Ukrajině (foto: Marek Čejka)

 


Obrázek 2 – Tweet prezidentova mluvčí Jiřího Ovčáčka, kde obhajuje nošení svatojiřské stužky – symbolu ruského a sovětské armády a též ruského expanzionismu – českým prezidentem (zdroj: Twitter Jiřího Ovčáčka)

foldyna

 

Obrázek 3 – Příspěvek z instagramového profilu Jaroslava Foldyny, kde má na sobě tento politik celou plejádu symbolů ruského a srbského nacionalismu (zdroj: Instagram Jaroslava Foldyny)

Více aktualit

Všechny aktuality