Vědci budou studovat Hranický kras

11. 3. 2021
Mezioborový výzkum světového fenoménu, kterým je Hranický kras, vyhrál první ročník interní grantové soutěže MENDELU. Projekt vedený Jozefem Sedláčkem ze Zahradnické fakulty a Janou Šimečkovou z Agronomické fakulty získá v nejbližších třech letech dotaci 9 milionů korun. Soutěž administruje nově založená Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně. Dosud vědci MENDELU čerpali výhradně podporu z národních a unijních grantových agentur.

„Hledáme další cesty, jak podpořit naše vědce. Pro studenty jsme proto vyhlásili novou soutěž o nejlepší podnikatelský nápad. Nyní se snažíme pomoci akademickým a výzkumným pracovníkům,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová. V obou případech podle ní zvítězily zajímavé projekty. „Hranická propast je nejen českým, ale i světovým fenoménem, který kvalitně zpracovaný management území rozhodně potřebuje,“ dodala Nerudová. Porota nakonec vybírala z jedenácti projektů.

Ten vítězný se jmenuje Krajina vcelku a krajina v detailu. Hranický kras je v celoevropském měřítku unikátním územím s hydrotermální genezí, specifickým mikroklimatem podzemních prostor a vývěry uhličitých kyselek. Využití území se v širším kontextu značně liší a jeho vývoj je ovlivňován řadou subjektů s rozdílnými zájmy, jako je zemědělství, těžba, ochrana přírody, rekreace, lázeňství, výzkum nebo osvěta. Pro odborné stanovení managementu území chybí dlouhodobý a kontinuální monitoring hydrogeologických a klimatických poměrů v korelaci s využíváním lokality v širších územích i oborových souvislostech.

Vítězný projekt je založený na propojování výzkumu z oborů geologie, hydrologie a pedologie s krajinářskými disciplínami. Výsledky multioborového přístupu přispějí k tvorbě tvůrčích a přesnějších postupů při navrhování zásad šetrného využívání území včetně adaptace na klimatickou změnu.

Podle krajinářského architekta Jozefa Sedláčka by se bez grantu projekt patrně neuskutečnil. „Hlavní přínos vidím v tom, že se lidé kousli a společně snažili domluvit na nějakém konkrétním tématu. Jinak bychom k sobě cesty asi nenašli,“ uvedl Sedláček, podle kterého je do projektu zapojený kromě něj i sociolog, půdoznalec nebo hydrogeolog. Od expertů dostane data, která mu ve výsledku umožní navrhnout správné využití krajiny. Výsledky výzkumu budou užitečné i pro jiné krasové oblasti.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D., jozef.sedlacek@mendelu.cz; Ústav plánování krajiny (ZF), tel.: 731 753 325, Ing. Jana Šimečková, Ph.D., jana.simeckova.uapmv@mendelu.cz; +420 545 133 064, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF). doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D., Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF), gersl.milan@gmail.com, tel.: 777 274 373.

Více aktualit

Všechny aktuality