Ve Slovinsku začala výstava k výročí Mendela

5. 4. 2022
Ve slovinském hlavním městě Lublani dnes začala výstava připomínající zakladatele genetiky G. J. Mendela. Jeho život a dílo ztvárnila formou komiksu držitelka ceny Magnesia Litera Lucie Seifertová. Výstava je putovní, ve Slovinsku bude letos k vidění hned na několika místech. Jde zejména o univerzity a kulturní instituce. Dnes si ji prohlédli návštěvníci Městské knihovny v Lublani. Expozici v zahraničí spolufinancovalo ze svého rozpočtu statutární město Brno.

„Putovní výstava organizovaná Mendelovou univerzitou v Brně se zaměří na propagaci města Brna jako centra vědy, výzkumu a inovací v zahraničí – konkrétně v Belgii a Slovinsku. Tyto země byly identifikovány jako vhodné pro lákání talentovaných studentů i pracovníků. Chceme tak co nejširšímu publiku přiblížit Brno jako skvělé město pro život, studium i pro potenciální vědeckou kariéru na brněnských univerzitách či ve výzkumných centrech,“ přiblížil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Výstava prezentuje město Brno jako kolébku genetiky, sídlo inovativního vědeckého poznání, jako místo s kreativním přístupem k vědeckým tématům a univerzitní město s vědecko-výzkumnými kapacitami a inovativními firmami. „Od narození Gregora Johanna Mendela letos uplyne 200 let. Slovinsko jsme zvolili mimo jiné proto, že s touto zemí máme v posledních letech nejrozvinutější spolupráci,“ vysvětluje vedoucí Oddělení komunikace a marketingu Mendelovy univerzity v Brně Jiřina Studenková.

Výstava v Městské knihovně v Lublani potrvá do 9. května. Dál se objeví například na univerzitě v Nové Gorici, hradu Bogenšperk, na univerzitě v Koperu nebo v regionálním archivu v Mariboru. Další místa jsou v jednání.

„Mendela, jeho život a výročí a tím i Brno chceme ještě prezentovat v Bruselu a jinde v Belgii. Tato akce souvisí s českým předsednictvím Evropské unie v druhé polovině letošního roku,“ uvedla Studenková. Ve Slovinsku budou panely s Mendelovým životem a dílem od dubna do listopadu, v Belgii od července po listopad. Výstava ve Slovinsku bude ve slovinštině a prostřednictvím QR kódu bude odkazovat návštěvníky na anglickou mutaci. Výstava v Belgii bude připravena v angličtině a po ukončení v Bruselu bude využita v areálu MENDELU ke stabilní prezentaci osobnosti G. J. Mendela.

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který je znám jako zakladatel genetiky. Na přípravě oslav se podílejí instituce z Brna i celé republiky a jejich cílem je osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi lidmi z regionu, České republiky i zahraničí. Akce spojené s tímto výročím jsou postupně zveřejňovány na webu mendel.brno.cz, Mendelova univerzita v Brně má k tomu vlastní web mendelzije.mendelu.cz. Na něm mimo jiné prezentuje následovníky Mendela, tedy vědce, kteří se zabývají stejnými nebo příbuznými oblastmi jako zakladatel genetiky.

Termíny Mendelovy výstavy ve Slovinsku:
5.4. – 9.5. Městská knihovna Lublaň
10. – 24.5. Univerzita v Nové Gorici (Vipava – zámek Lanthieri)
17. – 30.8. hrad Bogenšperk (u Litije)
1. – 12.9. Magistrát Lublaň
13.9. – 13.10. Univerzita v Přímoří (Koper)
Od 27. 10. Regionální archiv Maribor

 

FOTO: Na snínku z vernisáže je velvyslanec ČR ve Slovinsku Juraj Chmiel.

Více aktualit

Všechny aktuality