Vánoční jedle pro Brňany bude opět z univerzitních lesů

9. 11. 2021
Vánočním stromem pro Brno bude letos jedle. Městu ji tradičně daruje z univerzitních lesů Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Na cestu na brněnské náměstí Svobody se strom vydá v sobotu 20. listopadu opět koňským povozem. Jedle bělokorá je vysoká 13 metrů a stará 23 let. Jedná se v pořadí už o 32. vánoční strom z univerzitních lesů.

„Jedle je vizuálně ve skvělé kondici. Její výběr byl ovlivněný, kromě estetického pohledu, též parametry pro převoz koňským povozem, kdy limitující je výška stromu i šířka koruny. Hlavním parametrem je ovšem zdraví stromu, na což se dělají odborné posudky s ohledem na bezpečnost,“ uvedl Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Jedle bělokorá je původní domácí dřevina. Roste tedy v přirozeném prostředí a zdravých lesích na sever od Brna, které Mendelova univerzita obhospodařuje. Lesníci ŠLP Křtiny mají jednotlivé stromy pro vánoční Brno předem vytipované. „Takový strom musí být rovný, plně ovětvený, tedy ve větvích nesmí být žádné mezery. Jsme případně schopni dodat i třeba o deset metrů větší stromy, ale ty už nejde převážet koňským povozem,“ uvedl Dobrovolný.

Tradici vánočního stromu v centru města založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který 22. prosince 1919 spolu s kolegy našel při procházce v lese u Bílovic nad Svitavou odložené batole. Těsnohlídek pak dal podnět k založení dětského domova Dagmar, který se stará o opuštěné děti. Pod vánočním stromem bývala kasička, do níž mohli lidé dávat finanční dary na stavbu tohoto zařízení. „Vzhledem k této tradici vybíráme strom pro Brno na bílovickém polesí,“ doplnil Dobrovolný.

Cesta vánočního stromu začne v sobotu 20. 11. u hájenky v Bílovicích nad Svitavou. Strom pak pojede na koňském povoze po zastaveních v několika brněnských městských částech a jeho slavnostní předání proběhne na náměstí Svobody. 

ŠLP Křtiny daruje městu Brnu prostřednictvím Červeného kříže vánoční strom pravidelně. Univerzitní lesníci nabízí vánoční stromky i jednotlivým občanům do jejich domovů. Každoročně se koná několik prodejních víkendů na hájenkách, kde si zájemci mohou vybrat a zakoupit stromky, které pochází oproti těm běžně prodávaným z kraje lesů lišky Bystroušky a ne z plantáží. Více informací najdou zájemci v předvánočním čase na www.slpkrtiny.cz

Kontakt pro bližší informace: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, tel.: +420 731 623 185, lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz

Odkaz na video

Více aktualit

Všechny aktuality