V univerzitních lesích vysadí na jaře 350.000 stromů

23. 3. 2021
Situace v lesích na sever od Brna se postupně zlepšuje. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na jaře vysadí celkem 350.000 sazenic. Je to méně než ve stejném období loňského roku, kdy šlo na výsadbu půl milionu stromků. Podle univerzitních lesníků se počasí zatím vyvíjí velice dobře, půda má dostatek vláhy, což slibuje dobrou ujímavost sazenic.

Lesníci školního podniku vysadí 17 druhů dřevin na ploše zhruba 50 hektarů. „Půjde především o listnáče, tedy zejména o duby, buky a javory. Z jehličnanů pak o douglasku, která se v univerzitních lesích osvědčila po několik dekád, dále pak zejména modřín. Namísto toho redukujeme smrk,“ uvedl Lumír Dobrovolný ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Lesníci nové sazenice vysadí ve směsích, aby do budoucna zabránili plošnému rozpadu lesů, jakého jsme na řadě míst České republiky svědky. „Ještě větší prostor chceme dávat přirozené obnově, tedy náletu ze semene. Vybrané holiny s dobrým potenciálem pro přirozenou obnovu ponecháme pouze přírodě. Cílem je vždy zakládání pestrých lesů,“ uvedl Dobrovolný.

Kůrovec na řadě míst republiky způsobil doslova kalamitu. Pozemky Mendelovy univerzity byly ale postiženy jen z části, protože jsou druhově velice bohaté. Přesto lesníci za celý loňský rok i zde vysadili rekordních 800.000 nových sazenic. Počasí v loňském roce jim nakonec pomohlo situaci v lesích stabilizovat. „Rok 2020 byl celkově vlhčí, na zalesnění jsme zaznamenali jen minimální ztráty. Kůrovec vytvořil pouze dvě generace a do roku 2021 tudíž nevzniknul takový rozsah holin k zalesnění jako v minulých letech,“ dodal Dobrovolný.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny, tel.: 731 623 185, lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz

Foto: Tomáš Srnský

Více aktualit

Všechny aktuality