V univerzitních lesích bude 1 milion nových stromků

20. 10. 2020
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny letos vysadí téměř 1 milion nových stromků. Je to reakce na kůrovcovou kalamitu. Lesníci sází na 30 druhů dřevin, nejvíce buky, duby a javory, které budou do budoucna odolnější než jehličnany. Lesy Mendelovy univerzity ležící na sever od Brna, které školní podnik spravuje, tak budou druhově ještě bohatší než doposud.

Plocha, kterou lesníci letos osází, překračuje 100 hektarů, což je více než dvojnásobek loňské rozlohy. Na jaře bylo vysazeno 530 000 stromů, na podzim je v plánu dalších 420 000. „Sázíme na 30 druhů dřevin, nejvíce buky, duby a javory, vše ve směsích. Výsadby se realizují po celém území našeho školního podniku, nejčastěji na holinách po kůrovcových těžbách. Výsadby provádíme manuálně i strojově,“ uvedl Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Podzimní výsadba už začala, naplno se rozjíždí právě ve druhé polovině října. Podzimní čas má spoustu výhod. „Sazenice ještě stačí zakořenit a na jaře příštího roku lépe zvládají časté jarní přísušky. Důležité je i rozložení pracovních kapacit do celého roku,“ uvedl za školní lesníky Dobrovolný, podle kterého je výsadba až poslední možností. Ideální je přirozená obnova lesa.

Zhruba polovinu sazenic škola pokrývá z vlastních zdrojů, zbytek musí nakoupit. „V příštích letech chceme navýšit vlastní produkci až na 1 milion kusů a pokrýt tak potřebu sazenic kompletně z vlastních zdrojů,“ uvedl Dobrovolný. Podnik chystá další modernizaci školek, která částečně už proběhla. Kromě navýšení kapacity novinky v produkci sazenic umožní kvalitnější výuku posluchačů MENDELU.

Hotová je už posluchárna, laboratoř, krytý výukový polygon, moderní fóliovníky s automatickou závlahou, aj. Obnovuje se i školkařská technika, příkladem je kompletní secí linka pro výrobu krytokořenných sazenic. Náklady na jeden vysazený strom včetně lidské práce a transportu vyjdou lesníky na zhruba 14 korun.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: +420 731 623 185, lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.

 

Více aktualit

Všechny aktuality