V lesích MENDELU jsou v provozu dvě nová sportoviště pro cyklisty, ŠLP Křtiny s jejich správci uzavřel smlouvu

22. 5. 2024
Smlouvu o zřízení a provozování cyklotrailů v lesích Mendelovy univerzity uzavřel Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) se spolkem Zamilectrejls spravujícím sportoviště pro horská kola (MTB cyklistika) v lokalitě Zamilovaného hájku a se sdružením Freestyle pro Brno, pod nějž spadá nedaleký Dirtjump Zamilec. Obě sportoviště se nachází v blízkosti Brna, na území městských částí Řečkovice a Královo Pole. Smlouvy stanovující práva a povinnosti subjektů jsou uzavřeny na dobu deseti let.

ŠLP Křtiny zhruba před dvěma roky oslovil bikery, kteří v lokalitě Zamilovaného hájku vybudovali nelegální cyklotraily, a nabídl jim spolupráci na jejich zlegalizování. „Rozhodli jsme se vyjít vstříc brněnským fandům hlavanehlavacyklistiky a zlegalizovat dva traily v oblasti Zamilovaného hájku a lesů nad ním, které se nachází na vranovském polesí školního lesního podniku,“ přiblížila situaci Petra Packová, koordinátorka smluvní dohody.

Sportoviště pro MTB cyklistiku s deseti tratěmi různé obtížnosti v Zamilovaném hájku pod střelnicí spravuje spolek Zamilectrejls. „Chtěl bych poděkovat hlavně MENDELU, potažmo ŠLP Křtiny, za perfektní přístup a pomoc při legalizaci tohoto sportoviště. Sportoviště bude sloužit všem lidem, které baví jezdit na kole a sem tam si i skočit. V budoucnu se zde budou pořádat kroužky výuky MTB cyklistiky pro děti a také závody ve sjezdu,“ okomentoval za spolek dohodu Dominik Fiala.

Druhým zlegalizovaným cyklosportovištěm se stanovenými pravidly provozu je Dirtjump Zamilec, sportoviště pro různé druhy freestyle cyklistiky (BMX kola) a horská kola. Spolupráce se ŠLP byla bezproblémová, nejvíce nám k realizaci pomohla paní Packová, s kterou jsem vše konzultoval a postupoval podle jejího doporučení. Dirtjump Zamilec není určen pouze pokročilým jezdcům. Na své si zde přijdou i začátečníci, pro které tu bude malý pumptrack a skoky jednoduššího typu,“ zhodnotil spolupráci a provoz správce Dirtjump Zamilec Bohuslav Švéda.

Uzavřená smlouva mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů sportovišť v případě poškození dřevin kolem stezky, osazení informačními tabulemi o podmínkách provozu, vymezuje časový rámec, kdyby stezka neměla být využívána, aby zvěř měla dostatečný klid k pastvě či upravuje postup v situacích, kdy v dotčených lokalitách ŠLP Křtiny potřebuje vykonávat právo myslivosti, těžební práce či jinak hospodařit.

Terénním úpravám tratí předcházela v zimních měsících těžba nebezpečných stromů. „Proběhla zde rozsáhlá těžba suchých a polosuchých stromů a výchovné zásahy, které les potřebuje. Tím jsme zároveň připravili bezpečné podmínky pro návštěvníky zlegalizovaných tratí,“ upřesnil Ivo Březina, vedoucí polesí Vranov. 

ŠLP Křtiny se s existencí nelegálních singletrailů na území lesů MENDELU potýká dlouhodobě. „Nelegální singletraily jsou dlouhodobým problémem, neboť poškozují lesní porosty a omezují v nich hospodaření. Přitom zákon o lesích č. 289/2019 Sb. jasně uvádí, že cyklisté mohou jezdit v lese pouze po vyznačených cyklostezkách či po lesních cestách, přičemž lesní cesty jsou definovány prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích,“ popsal situaci ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

Koncem roku 2022 registroval ŠLP Křtiny 28 kilometrů nelegálních singletrailů, a to i na území národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, kde je pohyb pěších i cykloturistů možný pouze po značených trasách. Podnik postupně nelegální traily nekompromisně odstraní.

Kontakt pro více informací: Ing. Petra Packová, Ph.D., správkyně arboret a lesní pedagožka ŠLP Křtiny, tel.: +420 778 782 728, petra.packova@slpkrtiny.cz

Na fotce: Zamilovaný hájek pod střelnicí ve správě spolku Zamilectrejls, sportoviště pro MTB cyklistiku; 10 tratí různé obtížnosti

Více aktualit

Všechny aktuality