V Bruselu začala výstava k výročí Mendela

4. 7. 2022
V Bruselu dnes v souvislosti se zahájením českého předsednictví Evropské unie začala výstava připomínající zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Od narození jedno z nejslavnějších vědců historie brzy uplyne přesně 200 let. Výstava, kterou financuje město Brno, připomíná moravskou metropoli jako centrum vědy, výzkumu a inovací. Výstava je putovní, Mendelův život představuje zábavnou formou díky komiksu držitelky ceny Magnesia Litera Lucie Seifertové.

Výstava v hlavním městě Evropské unie má deset oboustranných panelů, které jsou v angličtině. Nachází se v centru Bruselu na Place Jean Rey a potrvá celý měsíc do 4. srpna. „Z objevů vizionáře, jakým byl Gregor Johann Mendel dodnes těží nejen medicína, ale i botanika nebo kriminologie. Dnešní svět někdy vytváří dojem, že mu vládnou pouze moderní technologie. Bez Mendelových zákonů dědičnosti by ale bylo těžké si jeho fungování představit, natož pochopit,“ uvedl zástupce stálé představitelky ČR při Evropské unii velvyslanec Jaroslav Zajíček, který dnešní slavnostní vernisáž zahájil. Na pořádání výstavy se podílí  Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu a Stálé zastoupení ČR při EU.

Výstava prezentuje město Brno jako kolébku genetiky, sídlo inovativního vědeckého poznání, jako místo s kreativním přístupem k vědeckým tématům a univerzitní město s vědecko-výzkumnými kapacitami a inovativními firmami.  Mendel se narodil 20. července před 200 lety. Přesně ve stejný den začne v Brně velká mezinárodní konference za účasti tří nobelistů.

Podobná výstava už putuje po Slovinsku. Brusel a Belgii jsme zvolili z důvodu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Je to pro nás prestižní příležitost upozornit na Mendela a jeho objevy a tím pádem i na Brno a naši univerzitu, která jeho jméno hrdě nese ve svém názvu,“ uvedl děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU Jiří Schneider.

Akce spojené s Mendelovým výročím jsou postupně zveřejňovány na webu mendel.brno.cz, Mendelova univerzita v Brně má k tomu vlastní web mendelzije.mendelu.cz. Na něm mimo jiné prezentuje následovníky Mendela, tedy vědce, kteří se zabývají stejnými nebo příbuznými oblastmi jako zakladatel genetiky.

Více aktualit

Všechny aktuality