Úspěchy studentů Lesnické a dřevařské fakulty na Mobitexu

29. 4. 2016
Studenti Designu nábytku získali významná ocenění ve studentské sekci Grand prix Mobitex.

 

Soutěživost je přirozenou vlastností mladého člověka a projevuje se na nejrůznějších úrovních včetně studijního prostředí. Naše univerzita vychovává v rámci Lesnické a dřevařské fakulty odborníky pro nábytkářský sektor. Je to činnost velmi praktická a užitečná, protože nábytek nás provází od narození až do smrti, a to v prostředí rodiny, zaměstnání nebo školy. Je tedy logické, že talentovaní studenti nevynechají žádnou příležitost předvést odborné i laické veřejnosti svoje schopnosti.

Mezinárodní veletrh nábytku Mobitex, který probíhá každoročně v dubnu, je zrovna vhodnou platformou pro prezentaci prací studentů. Jejich díla jsou vystavena veřejně, v konfrontaci s pracemi studentů příbuzných škol, kterých je v naší republice a na Slovensku hned několik. Studenti nesou svoji kůži na neúprosný trh, který dílo pochválí, nebo i nemilosrdně zatratí. Jméno vedoucího práce je často uvedeno velmi diskrétně, i když je to právě on, kdo dokáže studenta vhodně motivovat. Trošku smetánky z dortíku si olízne zpravidla jen vlastním pocitem z dobře vykonané práce.

Prezentace studijní práce na výstavě je užitečný nástroj pro každého talentovaného jedince. Porovnáním vlastních výkonů s výkonem konkurence totiž může odhadnout svoji cenu na trhu práce.

Mobitex ale není jen prezentací vůči veřejnosti. Jeho nedílnou součástí je celá řada ocenění. Tím hlavním je Grand Prix Mobitex. Tato cena má dlouholetou tradici a je celostátně uznávaná. Vedle studentské kategorie se uděluje i v oblasti vystavovatelů- hodnotí výrobek uvedený do sériové výroby, a to v kategorii Progresivní design a Progresivní materiál/technologie. A protože tu jde především o design a konstrukční a technologické souvislosti, lze očekávat, že organizátor Mobitexu pozval do komise skutečné odborníky: praktikující designéry, publicisty a uznávané pedagogy a že výběr těch nejlepších prací proběhl korektně bez lobování za tu či onu školu.

Mendelova univerzita v Brně jednoznačně potvrdila legitimitu nově zavedeného bakalářského studijního programu Design nábytku. Ve studentské sekci Grand prix obsadila  v plejádě škol  2. místo židle Ron studentek Magdalény Dembinné, Alžběty Michnové a Veroniky Prokopové. Toto umístění je spojeno s finanční částkou 20 000. Kč.

Protože zajímavých prací bylo víc než udělovaných cen, vyřešila komise problém šalamounským udělením tří mimořádných ocenění. To první získal opět náš student Jan Černý. Porotu oslovilo minimalistické svítidlo Moon. Jeho úspěch je dokladem toho, že se náš obor neomezuje „jen“ na nábytek a studenti mají šanci získat uplatnění v různých pozicích.

Kromě ceny Grand Prix Mobitex byla udělena další ocenění od různých profesních sdružení nebo soukromých subjektů, pro některé je to ale spíše zajímavá reklama.

Těší nás zejména cena Cechu čalouníků a dekoratérů. Jeho cechmistrová Ing. Helena Prokopová ocenila půvabného houpacího koně Caballito (koníček), produkt mexické studentky Reginy Salas. To je důkaz toho, že design nezná hranice a o naši školu je zájem i daleko za oceánem.

Společnost designATAK udělila svoji cenu spojenou se studijním pobytem našim studentům Miroslavu Kozákovi a Sarah Szökeové za dětský nábytek – domeček Safari.

Přesto si dovolím nepatrnou kritiku ceremoniálu. Jednou z udělených cen byla i Cena Karla Kobosila Nikde však nezaznělo, kdo to byl. Studentům toto jméno nic neříká a tuto skutečnost je třeba napravit. 

Ředitel Design centra České republiky a významný designér Karel Kobosil nás předčasně opustil a na jeho odchodu se vážně podepsalo i ukončení činnosti této významné kulturní instituce neprofesionálním rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu Martina Římana. Likvidací DC ČR přišli naši (a nejen naši) studenti o knihovnu odborné literatury, prestižní výstavní síň v centru města, informační servis včetně databáze designérů a firem, prestižní odborný časopis Design trend a řadu aktivit, které se nikdy neobnoví. Po likvidaci Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského se sídlem v Brně ztratilo naše město další významnou instituci, která z něj po léta dělala „baštu nábytku“.

Studijní obor Design nábytku na úrovni bakalářské a magisterské je jednou z posledních stálic slavné brněnské nábytkářské tradice. Je mi proto velmi líto, že na diplomu uděleném v kategorii Progresivní design v sekci vystavovatelů nebylo u jména výrobku (Křeslo Phoenix společnosti EXIT 112) uvedeno i jméno designéra. Je to totiž Michal Karafiát, náš absolvent. A to je význam celé soutěže – poznat svou hodnotu na trhu práce.

 

doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Ústav nábytku, designu a bydlení

Lesnická a dřevařská fakulta

 

Caballito, Regina Salas

Safari, Miroslav Kozák a Sarah Szökeová

Ron, Magdaléna Dembinná, Alžběta Michnová a Veronika Prokopová

Interiérové svítidlo Moon, Jan Černý

Phoenix, Michal Karafiát

Více aktualit

Všechny aktuality