Úspěch studentek AF a FRRMS v mezinárodním projektu

6. 3. 2015
Projekt studentek MENDELU, vedených Ing. Vojtěchem Tamášem, Ph.D., vyhrál hlavní cenu 500 EUR v mezinárodní konkurenci univerzit z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Programu mezinárodní zimní školy pod vedením organizace Discovery R&D Center Nonprofit v maďarské Vácduce se zúčastníli studenti a akademici z: Zemědělské univerzity v Krakově, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře, Mendelovy univerzity v Brně a Szent István University v Gödöllő.

Zimní škola probíhala v termínu 2. – 6. února 2015, v rámci které se studenti vzdělávali a spolupracovali na úkolech zaměřených na problematiku „Short Food Supply Chain Management“. Cílem projektu „YIBROVIC“ (Young Innovation Brokers for Visegrad Countries) je školit a vzdělávat mladé inovační makléře, resp. studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří budou schopni účinně přispívat k rozvoji Visegrádských zemí v oblasti agrobyznysu a evropských inovačních aktivit.

Do programu byla zařazena série přednášek, které nasměrovaly studenty v další práci na projektech. Každá skupina vypracovala vlastní projekt, týkající se vybraného tématu, který měl za cíl zlepšit situaci ve vybrané zemi ze skupiny V4. Ze všech přijatých projektů byly vybrány čtyři nejzajímavější a ty byly dále rozvíjeny a analyzovány. Studenti byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, úkolem každé skupiny bylo pracovat na přiděleném projektu a dovést ho tak k „dokonalosti“.

 Projekt studentek MENDELU byl zaměřen na problematiku farmářských trhů v ČR. Studentky braly v úvahu fakt, že v ČR jsou obecně farmářské trhy méně oblíbené, než v zahraničí. Z toho důvodu se a snažily najít řešení, jak trhy spotřebitelům v ČR zatraktivnit. Na závěr programu každá skupina prezentovala svůj projekt, a tím se snažila zapůsobit na porotu, která se skládala ze supervizorů projektu a dvou externích porotců.

 S potěšením lze konstatovat, že vítězným projektem se stal právě projekt z oblasti farmářských trhů v České republice, který dovedla ke zdárnému konci skupina pod vedením Ivany Krejčové. Tato skupina výhra hlavní cenu 500 EURO, odměna byla rozdělena mezi všechny členy vítězné skupiny. 

Více aktualit

Všechny aktuality