Univerzitu navštívil nizozemský velvyslanec, jednal také o aplikovaném výzkumu

9. 6. 2023
Ve středu navštívil Mendelovu univerzitu v Brně nizozemský velvyslanec Daan Feddo Huisinga. Součástí jednání byly aktuální trendy ve výzkumu a projekty týkající se hospodaření s vodou. Zástupci univerzity s velvyslancem konzultovali i další možnosti spolupráce s partnery z Nizozemska, věnovali se také aplikovanému výzkumu a možnostem transferu technologií.

Při návštěvě velvyslance proběhly tři prezentace. Prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Skládanka prezentoval MENDELU jako aplikačně zaměřenou univerzitu s jejími klíčovými obory na fakultách, dotkl se problematiky internacionalizace – připravovaného konsorcia v rámci projektu HEROES. Zmínil zájem zahraničních studentů o studium a neopomněl další významná pracoviště jako Botanickou zahradu a arboretum i školní podniky.

Miroslav Trnka z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie ve své prezentaci rozebral problematiku globálních klimatických změn a jejich dopad na současnou společnost a ekosystémy, především v současném zemědělském a lesním hospodaření. Nizozemský velvyslanec ocenil světový přesah tohoto výzkumu a zajímal se o možná adaptační opatření na úrovni Evropy a zapojení partnerů z Nizozemí.

Vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie Milada Šťastná prezentovala projekty, které se věnují tématu hospodaření s vodou a inovacím ve vzdělávání v této oblasti. Projekty jsou napojeny na celou řadu zahraničních partnerů a jeden z projektů je koordinován přímo z Nizozemí. „Prezentace se týkala dvou aktuálně řešených projektů na našem ústavu: PoVe Water Scale Up (Platform of Vocational Excellence Water) a WATERLINE (Transforming Advanced Water Skilling Through the Creation of a Network of Extended Reality Water Emulative Centres),“ přiblížila Šťastná.

Další diskuse se věnovala transferu znalostí a možnostem aplikovaného výzkumu. Prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost Martin Klimánek připomněl loňskou inspirační cestu do Beneluxu pořádanou Jihomoravským krajem, kdy se společně s hejtmanem a zástupci desítek institucí, univerzit, firem a podniků sídlících v kraji seznámili s principy fungování inovačního ekosystému na příkladu univerzit v Eindhovenu a Leuvenu. „Prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra dochází k navazování další spolupráce se startupy v inovačním ekosystému Brainport v Eindhovenu. Pan velvyslanec v této souvislosti přislíbil podporu těmto aktivitám, které zmíní na setkáních s panem hejtmanem a paní primátorkou na své cestě v Brně. Pro MENDELU se jeví primární zájem v oblasti inovací environmentálních technologií pro adaptační opatření na klimatickou změnu a celkově dlouhodobé cíle v udržitelnosti,“ přiblížil Klimánek.

Více aktualit

Všechny aktuality