Univerzitní školka Hrášek slaví deset let

1. 2. 2023
Mateřská škola Hrášek funguje už deset let nejen pro děti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně. Školka otevřela 1. února 2013 dvě třídy s kapacitou čtyřicet dětí. Vzhledem k velkému zájmu se před rokem kapacita navýšila o tři místa. Univerzitní mateřská škola je přednostně určená dětem zaměstnanců a studentů, v případě volných kapacit ji ale mohou využít i další zájemci. Sídlí v areálu kolejí Jana Amose Komenského v Kohoutově ulici.

„Školka Hrášek získala dobré renomé jako moderní univerzitní mateřská škola, je o ni velký zájem, na místo v Hrášku se čeká, přednost mají samozřejmě zaměstnanci MENDELU. Její výročí pro mne znamená ohlédnutí za tím, kam se školka posunula, i za prací mojí a celého týmu,“ přiblížila Martina Schoříková Horáčková, ředitelka univerzitní mateřské školy Hrášek.

„Jsme rádi, že školka tak dobře funguje. Jde o jeden z nástrojů podpory slaďování rodinného a pracovního života našich zaměstnanců i studentů. Děti v rámci výročí dostanou od univerzity nový herní prvek, který bude umístěn na opraveném hřišti,“ uvedl rektor MENDELU Jan Mareš. Směrem k dětem potom vyslovil přání, aby si jako absolventi předškolního stupně vzdělávání v budoucnu našly cestu zpátky na univerzitu například při výběru vysokoškolského studia.

Školka s univerzitou úzce spolupracuje. „Děti se účastní univerzitních akcí, jako je například Běh MENDELU. Navštěvují knihovnu nebo arboretum v rámci brněnského areálu, byly se ale podívat i do arboreta ve Křtinách a na Školní zemědělský podnik v Žabčicích,“ vyjmenovala ředitelka. Hrášek nabízí pro děti i volnočasové kroužky. „Velký zájem je o kroužek Lesáček, v nabídce je ale i angličtina, pohybově-taneční kroužek nebo logopedie. Lektorkami kroužků jsou často studentky MENDELU,“ dodala ředitelka.

Mendelova univerzita v Brně zřízením mateřské školy reagovala na tehdejší problém nedostatečné kapacity ve státních školkách. Jednou z motivací pro její založení byla také snaha o podporu mladých pracovníků na univerzitě. Zájem o vznik zařízení péče o předškolní děti tehdy potvrdilo i dotazníkové šetření, ve kterém se 95 % respondentů vyjádřilo pro vznik školky. Společným cílem pak bylo vybudovat dobře vybavenou mateřskou školu zaregistrovanou v rejstříku škol, která bude nabízet kvalitní vzdělávací program.

Více aktualit

Všechny aktuality