Univerzitní archiv slaví Mezinárodní den archivů

6. 6. 2016
9. červen je Mezinárodním dnem archivů, k jehož oslavám se připojil i univerzitní archiv.

Mezinárodní archivní rada v Paříži v roce 2007 určila 9. červen jako Mezinárodní den archivů (International Archives Day) s cílem připomenout světu význam a důležitost archivů pro společnost. V České republice se slaví od roku 2009 a tradičně se nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Univerzitní archiv se symbolicky připojuje k oslavám Mezinárodního dne archivů uveřejněním historické fotografie budovy Mendelovy univerzity v Brně.

Stavba byla zahájena v roce 1909 podle projektu Zemského stavebního úřadu v Brně pod vedením brněnského architekta Josefa Karáska. V roce 1912 byl vybrán návrh stavebního průčelí absolventa německé průmyslovky v Brně Theodora Macharáčka. Prováděcí projekt nebyl nikomu zadán a stavbu v neobarokním stylu realizovala stavební kancelář Moravského místodržitelství v Brně. Budova byla postavena v letech 1913-1915 v Brně-Černých Polích pro Zemský ústav pro nevidomé. Za 1. světové války budova sloužila napřed vcelku, později jen zčásti, jako vojenský lazaret. Po převratu v roce 1918 se ústav slepců nastěhoval zpět do budovy. Od roku 1919 bylo její levé křídlo sídlem Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), pravé křídlo bylo vyhrazeno ústavu nevidomých. Budova měla poštovní adresu V černých polích 1, od roku 1926 nese ulice název Zemědělská 1.

V roce 1941 byla VŠZ i slepecký ústav vystěhovány a budova se stala sídlem nacistických stranických a policejních složek. V závěru války sloužila jako vězení a později jako vojenská nemocnice. Po pumových útocích a v bojích o Brno byla poškozena. Krátce po osvobození byla obsazena Rudou armádou, která ji koncem května 1945 předala československé branné moci. V září 1945, kdy byl Zemský ústav pro nevidomé definitivně vystěhován, byla budova předána k výhradnímu užití VŠZ.

Dnes slouží jako hlavní budova Mendelovy univerzity, kde je umístěn rektorát, některá celoškolská pracoviště a ústavy agronomické fakulty a zahradnické fakulty.

Fotografie je součástí alba dokumentující výstavbu budovy, které daroval univerzitnímu archivu v roce 2000 Dr. Ing. Leoš Hobst z Brna.

Více aktualit

Všechny aktuality