Univerzita usiluje o nejvyšší mezinárodní ocenění HR AWARD

22. 6. 2018
Mendelova univerzita usiluje o certifikát HR Award, neboli ocenění, které hodnotí nastavení řízení lidských zdrojů.

Hodnocení se zaměřuje na lidský faktor celé instituce, jelikož ten je dle rektorky Danuše Nerudové hlavním bohatstvím univerzity. Škola se v listopadu 2017 přidala k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
Instituce má rok na vypracování interní analýzy, ta srovná současnou praxi s předepsanými pravidly. Dalším krokem bude následné vypracování akčního plánu, který ukáže potřebné kroky k dosažení základních předepsaných principů. Součástí řízení lidských zdrojů bude i tvorba plánů osobního rozvoje.

Více aktualit

Všechny aktuality