Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně nabídne nové kurzy i novou pobočku

6. 9. 2016
Nová pobočka i nové kurzy čekají na posluchače Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně v novém akademickém roce. Kromě Brna, Lednice, Kyjova a Bruntálu se od podzimu budou moci senioři vzdělávat také v nové pobočce v Rožnově pod Radhoštěm. Zájemci o studium se stále mohou hlásit hned do několika kurzů.

Univerzita třetího věku, která působí na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, za 13 let své činnosti slavnostně vyřadila již 1600 absolventů. Dalších čtyři sta uchazečů o studium z řad seniorů přijme i letos. Univerzita pro ně připravila i nové kurzy.

„V novém akademickém roce připravujeme pro seniory osvědčené vzdělávací aktivity. Chystáme otevření nového celoročního kurzu, tzv. nultého ročníku, Člověk a společnost, jehož těžištěm jsou univerzitní obory s humanitní profilací. Nyní dokončujeme analýzu vzdělávacích potřeb seniorů a na základě jejích výsledků bychom rádi zrealizovali nové vzdělávací kurzy. Senioři projevují kromě přednášek zájem o praktická
a laboratorní cvičení, proto chceme zapracovat i na rozvoji praktických dovedností našich posluchačů,“ uvedla za Univerzitu třetího věku Lenka Kamanová, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Filosofie i orientální břišní tance

Univerzita třetího věku nabízí základní tříletý cyklus studia, které se skládá z přednášek a seminářů rozdělených do tematických bloků podle klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně. Absolventi mají pak možnost pokračovat v nástavbových programech Člověk, zvíře a životní prostředí a Zahrada a zdraví. Před zahájením tříletého cyklu senioři často navštěvují tzv. nulté ročníky – Naše zahrádka a nově Člověk a společnost. Zájemci o studium z řad seniorů mají stále možnost se do těchto nultých ročníků přihlásit, a to do 20. září 2016.

„Zároveň jsme připravili cyklus filosofických přednášek Láska k moudrosti v běhu staletí, počítačové a jazykové kurzy angličtiny a němčiny, muzikoterapii, kreslení, kurzy Relaxační techniky a Ochutnávky meditace a v neposlední řadě i cvičení Pilates nebo Orientální břišní tance. V novém akademickém roce nabídneme také cyklus cestopisných přednášek,“ říká Lenka Kamanová.

 

Den seniorů

Během září a října se uskuteční vernisáž fotografií studentů, kteří se účastnili fotografické soutěže U3V MENDELU nemá vrásky. „Tuto soutěž jsme vyhlásili u příležitosti 10. výročí vzniku samostatného vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Připomínkou našeho 10. výročí bude také Den seniorů, který proběhne 27. října 2016 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Během Dne seniorů proběhnou zajímavé přednášky a budou vyhlášeny výsledky fotografické soutěže,“ dodala Lenka Kamanová.

I bez maturity

Výuka začíná posluchačům začátkem října a u většiny kurzů probíhá každý týden. Studenty z řad seniorů přijímá Univerzita na základě odevzdání přihlášky. „Některé univerzity omezují studium pro ty, kteří mají střední školu ukončenou maturitou. My ovšem přihlášky ke studiu posuzujeme individuálně a udělujeme výjimky, neboť všichni naši posluchači vyrůstali v režimu, který jim svobodně neumožňoval studium maturitních oborů“ uvedla Lenka Kamanová. 

Univerzita třetího věku nejčastěji přijímá posluchače ve věku 50+, ale uděluje i individuální výjimky. „Příkladem může být jedna z posluchaček, které je 48 let. Prošla si náročnou léčbou rakoviny a ocitla se v sociální izolaci a v depresivních stavech. Jelikož klademe důraz zejména na sociální rozměr, přijali jsme ji do studia, aby si mohla najít nové přátele, přijít na jiné myšlenky a posílit si sebevědomí. Máme radost z toho, že jí studium na Univerzitě třetího věku pomohlo v návratu do běžného života,“ doplnila Lenka Kamanová.

Spolužáci spolužákům

Sociální rozměr dodává studiu také v Česku unikátní Klub U3V, který vedou samotní posluchači pod heslem Spolužáci spolužákům. „Mnozí senioři ztratí po odchodu ze zaměstnání kontakt s aktivními lidmi a vzniká u nich pocit izolovanosti. Univerzita třetího věku je příležitost, jak se těmto pocitům bránit a Klub U3V pomáhá vytvářet prostor k dalším aktivitám,“ vysvětlila Hana Varmužová, předsedkyně Klubu U3V, který funguje už 11 let. Součástí Klubu U3V jsou například turistické vycházky, přednášky či exkurze.

Univerzita třetího věku funguje na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzitě v Brně již od roku 2003, za tu dobu bylo slavnostně vyřazeno více než 1600 absolventů. Jen v loňském akademickém roce studovalo na Univerzitě třetího věku více než 600 posluchačů, kterým Univerzita nabídla téměř 60 kurzů. V žebříčku výkonnosti (počet posluchačů a množství nabízených vzdělávacích a rozvojových aktivit) jí patří 5. místo z 22 univerzit třetího věku, které od roku 1990 v České republice vznikají. 

Více aktualit

Všechny aktuality