Univerzita slaví 95 let od svého založení

24. 7. 2014
Na čtvrtek 24. července 2014 připadá výročí založení Mendelovy univerzity v Brně. Ta byla v roce 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská zřízena prezidentem republiky T. G. Masarykem.

Za své sídlo dostala budovu Zemského ústavu nevidomých v Brně-Černých Polích a přilehlé plochy. Za 95 let své existence prošla univerzita řadou změn a rozrostla se z původních dvou odborů (dnes označováno jako fakulty) na pět fakult a jeden vysokoškolský ústav – Institut celoživotního vzdělávání.

V současnosti univerzitu navštěvuje přes 11 000 studentů a stejný počet studentů měl i v letošním roce zájem o studium na této, ve svém oborovém zaměření nejstarší, vysoké škole v ČR.

V rámci oslav připravuje univerzita celou řadu akcí, výstav a odborných konferencí na podzim tohoto roku.

 

Stránka k 95. výročí založení univerzity

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality