Univerzita lektorů na ICV MENDELU

26. 8. 2014
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků různého typu škol

V období akademických prázdnin byl slavnostně zahájen projekt Univerzita lektorů na ICV MENDELU. Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol, pedagogických pracovníků mateřských škol a vedoucích/řídících pracovníků mateřských škol. Hlavním cílem projektu je rozvinout odborné, pedagogické, osobnostní a sociální kompetence u vybraných cílových skupin, čímž se posílí jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce. V rámci projektu bude připraveno celkem 14 odborných kurzů, 2 speciální semináře a 40 odborných stáží.

Připravované aktivity jsou určeny pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele MŠ a řídící/vedoucí pracovníky MŠ z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Uvedeným pedagogickým pracovníkům budou nabídnuty 3 okruhy aktivit.

Doba trvání projektu: červen 2014 – červen 2015

Více informací o projektu, jednotlivých aktivitách, kurzech i přihlášky k nim, naleznete na webových stránkách:

http://icv.mendelu.cz/cz/univerzitalektoru

http://www.icv.mendelu.cz/univerzitalektoru/kurzyms

Univerzita lektorů – tisková zpráva

Více aktualit

Všechny aktuality