Agronomická fakulta

Uchazeč

Lesnická a dřevařská fakulta

Uchazeč

Provozně ekonomická fakulta

Uchazeč

Zahradnická fakulta

Uchazeč

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Uchazeč

  • Konec přijímání přihlášek na FRRMS
  • 30. 4. 2023
  • Deadline pro podání přihlášek ke studiu do bakalářských i navazujících magisterských programů na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií je 30. 4. 2023. Přihlášky je nutné podat…
  • Přijímací zkoušky TSP
  • 15. 5. 2023 – 19. 5. 2023
  • V týdnu od 15. do 19. května 2023 proběhnout přijímací zkoušky Test studijních předpokladů. Testy budou probíhat online a o konkrétním termínu bude uchazeč informován s dostatečným předstihem.
  • Doložení dokladů o ukončeném vzdělání
  • 23. 6. 2023
  • Do 23. 6. 2023 musí přijatí uchazeči doložit úředně ověřenou nebo autorizovaně konvertovanou kopii maturitního vysvědčení nebo nostrifikačního rozhodnutí. A to buď poštou nebo osobně na Studijní…
  • Zápis do studia
  • 10. 7. 2023
  • Po úspěšném přijetí musíš absolvovat ještě zápis do studia, kterým nám dáváš najevo, že u nás chceš studovat. Pro zimní semestr 2023/2024 proběhne v pondělí 10. 7. 2023 v prostorách fakulty. …

Institut celoživotního vzdělávání

Uchazeč

  • Podávání přihlášek k Bc. studiu na ICV
  • 2. 1. 2023 – 15. 4. 2023
  • Zájemci o bakalářské studium v oblasti učitelství a neučitelské pedagogiky mohou podávat své přihlášky do 15. 4. 2023. Vybírat je možné z těchto akreditovaných studijních programů: Aplikovaná…