Tiskové prohlášení/Závěry Etické komise

10. 8. 2018
Diplomová práce Taťány Malé roz. Veličkové z roku 2005 na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků vykazuje v rešeršní části shody významného rozsahu s prací obhájenou na Mendelově univerzitě v Brně o dva roky dříve. Podle Etické komise univerzity se Malá svým jednáním dopustila neetického chování, které bylo i v dané době považováno za disciplinární přestupek. Vyplývá to z usnesení Etické komise.  

Mendelova univerzita v Brně k případu zadala externí právní posudek, který měl posoudit případné další kroky školy. Z něj vyplynulo, že řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu je možné podle platných právních předpisů pouze v objektivní lhůtě tří let, v daném případě tedy nemůže být zahájeno. Autorem posudku je expert na správní právo František Korbel, který se v minulosti zabýval složitou otázkou možnosti odebírání titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Mendelova univerzita v Brně, která má ročně kolem 2500 absolventů, dlouhodobě kontroluje automaticky všechny práce prostřednictvím systému Theses a bude v tom samozřejmě pokračovat. Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně se na svém dalším zasedání bude navíc zabývat problematikou posílení vnitřního kontrolního mechanismu a zavedení třístupňové kontroly závěrečných prací.

„Univerzita se od loňského roku věnuje také eliminaci tzv. contract cheating, tedy psaní závěrečných prací na objednávku za úplatu, které se v poslední době rozmáhá a tento problém je tak aktuálnější než samotné plagiátorství. Tyto práce vykazují všechny prvky originality, běžnou kontrolou na podobnost se zpravidla neodhalí a zde je nutná systematická práce vedoucího se studentem, aby jednak dotazy na obsah práce zjišťoval, zda je student autorem a jednak vhodným postupem prací a průběžným odevzdáváním výsledků zabránil této možnosti,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

 

 

Související dokumenty

 

{FUNCTION[„po-modules-multimedia-player“](id=234)}

 

Audiozáznam.mp3 (Jiřina Studenková, tisková mluvčí MENDELU)

 

Více aktualit

Všechny aktuality