Tiskové prohlášení k výsledkům etické komise

25. 1. 2022
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová obdržela výsledky jednání expertní etické komise, která od listopadu posuzovala vybrané vědecké práce jejího nástupce Vojtěcha Adama. Komise složená z tuzemských a zahraničních odborníků dospěla k závěru, že v šesti článcích publikovaných týmem pod vedením profesora Adama v rámci jeho práce na CEITEC VUT a MENDELU byla pochybení a doporučila jejich stažení z časopisů, ve kterých byly publikovány. 

Rektorka MENDELU Danuše Nerudová závěry odborné komise okamžitě předložila akademickému senátu školy, který usnesení odborné komise vnímá jako doporučení autorskému kolektivu a vyzývá k nápravě pochybení u zprávou zmíněných publikací, kde je prof. Adam uveden jako korespondenční autor.

Report odborné komise naleznete zde:

Více aktualit

Všechny aktuality