Tiskové prohlášení k rozhodnutí NAÚ

14. 6. 2022
Správní řízení o odnětí institucionální akreditace se týkalo pouze možnosti akreditovat nové studijní programy v rámci doktorského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě.

Netýká se tedy aktuálních studijních programů, které byly již dříve ze strany NAÚ akreditovány. Rozhodnutí NAÚ tedy nemá žádný vliv na stávající studijní programy, současné ani budoucí studenty. Čekáme na písemné rozhodnutí a zvážíme případné odvolání.

Bližší informace najdete v tiskovém prohlášení PEF

Více aktualit

Všechny aktuality