Tiskové prohlášení k případu PEF

21. 4. 2022
Mendelova univerzita v Brně aktivně spolupracuje s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) ohledně případu udílení doktorských titulů na Provozně ekonomické fakultě (PEF). 

Kauza se týká zejména dvou případů tzv. překladového plagiátorství, což je velký problém, který stávající antiplagiátorské systémy zatím neumí odhalit a čelí mu i řada jiných univerzit v tuzemsku i zahraničí. Ještě před zahájením kontroly ze strany NAÚ univerzita provedla na základě zjištěných skutečností vlastní interní kontrolu. Jejím výsledkem je odebrání jednoho titulu a druhý případ je před uzavřením. Došlo také k personálním změnám ve vedení fakulty a omezení zapojení některých školitelů doktorandů. Škola podniká i další kroky, o kterých dopisem ve středu 20. 4. 2022 NAÚ informovala. Univerzita s NAÚ aktivně spolupracuje na řešení problému. Vzhledem k řízení, které NAÚ vede, v žádném případě nehrozí omezení výuky na Provozně ekonomické fakultě. Řízení se navíc týká pouze ekonomických oborů jedné fakulty.

Více aktualit

Všechny aktuality