Tiskové prohlášení k nejasnostem v publikacích nově zvoleného rektora Adama

22. 10. 2021
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová vyzvala nově zvoleného rektora Vojtěcha Adama, aby vysvětlil nesrovnalosti, které se objevily v tomto týdnu v souvislosti s některými jeho publikacemi zveřejněnými v rámci výzkumné skupiny na CEITEC VUT, kterou vede.

Stanovila mu třítýdenní lhůtu k vyjádření a předložení podkladů, které mají případné nesrovnalosti v jeho vědecké činnosti vyvrátit. Následně věc předloží etické komisi složené z interních a externích odborníků. V tomto směru již rektorka Danuše Nerudová komunikuje s vedením CEITEC VUT s cílem do komise nominovat odborníky, kteří dotčené články objektivně posoudí.

Více aktualit

Všechny aktuality