Tiskové prohlášení k nejasnostem v publikacích nově zvoleného rektora Adama

11. 11. 2021
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová obdržela od svého zvoleného nástupce Vojtěcha Adama vysvětlení k případu údajných nejasností v jeho vědeckých publikacích, zveřejněných v rámci výzkumné skupiny CEITEC VUT, kterou vede.

„Zprávu, kterou jsem obdržela, předám ke zhodnocení speciální etické komisi, která případ posoudí,“ uvedla rektorka Danuše Nerudová. V komisi jsou tuzemští i zahraniční odborníci z renomovaných výzkumných pracovišť se zaměřením na vědeckou oblast, které se dané práce týkají. Jsou v ní tedy i zástupci VUT a CEITEC VUT. „Komise byla speciálně ustavena k tomu, aby vyšetřila, co se stalo. Na prvním jednání se sejde v nejbližších dnech,“ dodala rektorka s tím, že závěry komise pak předloží akademickému senátu MENDELU.

Více aktualit

Všechny aktuality