Testování po návratu ze zahraničí

7. 7. 2021
Na základě nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví od  9. 7. 2021 platí, že všechny osoby, které pobývaly v zahraničí déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, nově i na území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19: musí před vstupem na území ČR předložit vyplněný Příjezdový formulář musí před vstupem na území ČR disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (antigenní test ne starší 48 hodin, RT PCR test ne starší 72 hodin)

Dále platí, že při návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění mohou test absolvovat do 5 dnů po příjezdu. Při návratu ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění se musí nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po příjezdu podrobit RT-PCR testu a do doby výsledku testu samoizolaci. Při návratu ze zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění se musí podrobit RT-PCR testu do 24 hodin a nejdříve 10. den a nejpozději 14. den po příjezdu a do doby výsledku testů samoizolaci. 

Vyjma návratu ze zemí s extrémním výskytem onemocnění se povinnost testování nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění, od 11. do 180. dne od prvního pozitivního testu a na osoby, které jsou kompletně očkované proti COVID-19 a od očkování uplynulo nejméně 14 dnů. 

Všichni zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění.

Při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění mohou být zaměstnanci do doby výsledku testu vpuštěni na pracoviště, pouze při použití respirátoru; jinak není do doby předložení testu umožněna přítomnost zaměstnanců na pracovišti, stejné povinnosti platí s výjimkami ve vztahu ke studentům.

 

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy zde:

Seznam zemí s extrémním rizikem nákazy zde:

 

Žádáme tímto všechny zaměstnance, aby informovali o cestách do zahraničí a při návratu vkládali do systému verso3.mendelu.cz výsledky antigenních a RT-PCR testů na základě informací výše, a aby i nadále vkládali informace o absolvování očkování či prodělání nemoci Covid-19.

 

Současně doporučujeme sledovat aktuální informace publikované na internetových stránkách vlády a ministerstva zdravotnictví.

Více aktualit

Všechny aktuality