Svatohubertské slavnosti 2014

19. 11. 2014
Ve dnech 8. – 9. listopadu 2014 byly pod patronací rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. uspořádány na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny MENDELU 16. Svatohubertské slavnosti, a to jako závěrečná akce oslav letošního 95. výročí založení MENDELU.   

Součásti slavností byl v sobotu 8. 11. 2014 hon na bažanty v Bažantnici Rajhrad, včetně tradiční poslední leče na křtinském zámku. V neděli 9. 11. 2014 dopoledne se v barokním chrámu ve Křtinách konala mše k uctění sv. Huberta, při které před více než 500 hosty přednesli Trubači ŠLP Křtiny a mužský sbor VOX VINI z Dolních BojanovicVackovu a Selementovu Hubertskou mši B dur. Následně byly Svatohubertské slavnosti 2014 ukončeny obědem na zámku Křtiny.

Původní článek s celou fotogalerií najdete zde.

Více aktualit

Všechny aktuality