Sucho ohrožuje výsadbu stromků v lesích u Brna

27. 7. 2018
Dopady dlouhotrvajícího sucha se nevyhnuly ani mladým lesním porostům v lesech na sever od Brna. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny letos investoval zatím do výsadby nových stromků 3,4 milionu korun, což znamená 445.000 sazenic. Nové výsadby ale masivně usychají. Lesníci Mendelovy univerzity v Brně škody odhadují na 30 procent.

„Dopad sucha je obrovský, vláhový deficit neustále narůstá. Na území školního podniku dříve historicky dosahoval průměrný roční úhrn srážek 730 mm, v posledních letech však ročně nenaprší ani 500 mm. Problém je i to, že srážky jsou v průběhu celého roku nevyvážené, v zimě není sníh, v létě přicházejí v přívalových bouřkách, z velké části jsou naše lesy na vápenci v krasovém území, kde voda rychle mizí do podzemí,“ uvedl Pavel Mauer, zástupce ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který obhospodařuje přes 10.000 hektarů. Mendelova univerzita v Brně je tak jedním z největších vlastníků lesů na Moravě.

Školní lesní podnik má školky mezi Křtinami a Rudicí v Moravském krasu s produkční plochou 3 hektary.  „Školky máme pod umělou závlahou z vlastního vrtu a také z rybníka v Arboretu Křtiny. Jsou tedy zabezpečené, i když je otázkou, jak dlouho se dají v těchto parnech uzalévat. Situace v lese je naopak tristní. Nové výsadby masivně usychají, dlouhodobý nedostatek vláhy poškozuje i dospělé porosty, s tím souvisí také rozmach podkorního hmyzu u jehličnatých dřevin, které nejsou schopné si samotné pomoci,“ uvedl Mauer.

Místa výsadby jsou po celém rozsáhlém území, které školní lesní podnik spravuje. Lesní podnik upřednostňuje přirozené zmlazení lesa. Nové stromky v tomto případě vyrostou ze semen spadlých z mateřských porostů. Takových je asi polovina, zbytek lesní podnik vysazuje za zhruba 4 miliony korun ročně, protože letošní výsadba zasažená suchem ještě není u konce.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10.265 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. V posledních 20 letech se značně proměnila skladba lesa a lesníci vysazují zejména listnaté stromy namísto jehličnanů. „Před 20 lety byl poměr v našich lesích percentuálně 52 ku 48 ve prospěch listnáčů, nyní je to již 64 ku 36,“ uvedl Mauer.

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Pavel Mauer, zástupce ředitele Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: 602 535 786, pavel.mauer@slpkrtiny.cz

Více aktualit

Všechny aktuality