Studující Designu nábytku navrhli vylepšení brněnského kampusu

14. 3. 2024
Studující druhého a třetího ročníku oboru Design nábytku navrhovali nebo redesignovali prvky a místa v areálu MENDELU. Výstava jejich návrhů je k vidění po druhou polovinu března v Minigalerii Hrášek v budově O. Mezi řešenými projekty byla třeba modernizace učebny v arboretu, návrh svítidel nebo design klik.

Jedním ze zadání bylo přijít s návrhem řešení konkrétního problému. „Při diskusích o náplni zadání prvků pro MENDELU mě zaujal velmi často zmiňovaný problém, který studenti na MENDELU mají, a to nedostatek prostor pro trávení času mezi výukou, který se odrazil v obsahu některých návrhů,“ přiblížil Vladimír Haltof z Ústavu designu a nábytku LDF MENDELU.

Studenti odevzdávali své práce v tištěné i digitální podobě. Mezi řešenými tématy byly například i kliky navržené pro MENDELU. V rámci těchto zadání byl kromě respektování technických a ergonomických požadavků kladen důraz také na zakomponování symboliky MENDELU do návrhů. Výstupem zadání návrhů svítidel a klik byly také modely ve skutečné velikosti,“ uvedl Haltof. Modely klik jsou součástí výstavy, modely svítidel jsou aktuálně vystaveny v ateliéru na Ústavu designu a nábytku.

„Výstupy i přístup studentů k práci na zadáních hodnotím velmi pozitivně. Oceňuji zájem velké části studentů o práci na sobě, který se odrazil v kvalitě odevzdaných výstupů. Dále mě potěšila ochota studentů během celého semestru pracovat v kolektivu ateliéru, což se domnívám, podporuje jejich profesní rozvoj,“ zhodnotil designér.

V souladu s názvem výstavy jsou návrhy myšleny také jako podněty pro univerzitu a nabídka případné spolupráce na jejich realizaci „Studenty vedu k tomu, aby se v designu učili respektovat podmínky reálného světa, zejména technické, ale i ekonomické. Proto jsem se snažil korigovat návrhy tak, aby byly, pokud možno, reálné s potenciálem dalšího vývoje,“ nastínil Haltof.

Kontakt pro bližší informace: Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D., vladimir.haltof@mendelu.cz, +420 545 134 314, Ústav designu a nábytku LDF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality